Buddy’s gezocht!

NET Foundation is al jarenlang betrokken bij het toerusten van voorgangers en evangelisten, zodat zij het Evangelie met hart, hoofd en handen kunnen uitdelen in hun gemeenschap. NET ontvangt maandelijks nieuwe verzoeken om toerusting uit nieuwe gebieden! Om aan deze behoefte te voldoen gaat op 20 maart 2021 project Silas van start. Vanaf dat moment kunnen betrokken christenen uit Nederland zich aanmelden, om samen op te lopen met hun broeders en zusters in het Zuiden. Zoals Silas de apostel Paulus vergezelde (Handelingen 16) en ondersteunde mogen ook wij – als leden van hetzelfde lichaam – voorgangers en evangelisten in Afrika en Azië bemoedigen en ondersteunen.

Dit gebeurt door regelmatig samen met hen een online cursus te volgen over onderwerpen die hen helpen om hun gemeente goed te dienen. Het volgen van zo’n cursus vraagt gedurende acht weken enkele uren per week. Naast het samen optrekken, gaat het om het stellen van vragen en het delen van persoonlijke ervaringen en inzichten. Maar zeker zo belangrijk is het uitwisselen van onderlinge bemoedigingen vanuit de Bijbel, en met en voor elkaar bidden. Dan ontstaat vriendschap en wederzijds verlangen om het Evangelie van Gods genade verder te brengen naar nieuwe gebieden!

Zij en wij hebben jou nodig! Ben je beschikbaar?

Onze vraag is om een korte reactie naar ons te sturen, ook als je nog niet zeker weet of het lukt of bij je past. We zullen dan eerst persoonlijk reageren. Daarna nodigen we diegenen die overwegen mee te doen uit voor een (online) ontmoeting. We gaan dan verder in op wat het precies inhoudt en beantwoorden jouw vragen. Alvast even heel kort: Je mag er door bijdragen aan de wereldwijde toerusting en ondersteuning van werkers in Gods Koninkrijk, die vaak  op zeer moeilijk bereikbare plaatsen het Evangelie van de Heere Jezus brengen.

Profiel:

  • Verlangen en motivatie om het Evangelie door te geven
  • Voldoende beheersing van Engels of Spaans om met elkaar een goed gesprek te hebben.
  • Ervaring met andere culturen of bereid zijn hiervoor meer training te ontvangen.

Verantwoordelijkheden:

  • Regelmatig online in gesprek zijn met werkers in Gods Koninkrijk
  • Elkaar bemoedigen en stimuleren
  • Samen bidden voor tijdelijke en geestelijke noden.

Heeft u vragen, neem dan per e-mail contact op met Corien de Wit.