Mathusela Limboo

Bescheiden staat hij daar. Met een glans op zijn gezicht, Voorganger Mathusela Limboo. Hij bladert door zijn Bijbel en stopt als hij bij Mattheüs 10 aankomt.  ‘Weet je dat voorgangers in India te veel werken en amper betaald worden?’ Hij staart even voor zich uit. ‘Het grootste deel van mijn gemeente komt uit het arme deel van de samenleving en heeft hoge verwachtingen van mij als pastor. Dit geldt niet alleen hier in Kalimpong, maar eigenlijk voor heel India. De voorganger is in de meeste gevallen niet alleen hun spirituele leider, maar ook hun gids en voogd voor allerhande zaken.’ 

Voorganger Mathusela tikt met zijn vinger op vers 16: ‘De Heere zegt het elke dag opnieuw tegen ons dat Hij ons zendt als schapen te midden van de wolven. Dat wij bedachtzaam moeten zijn als de slangen en oprecht als de duiven. Heel belangrijk is dat de vreugde van het dienen van de Heere op ons gezicht te zien is. Je kunt nooit voorganger worden als je geen echte roeping hebt of bereid bent om offers te brengen. Pastoraat is geen baan die mensen ambiëren, maar het is een speciale roeping van God. Voorgangers mogen geloven dat God ons Erfdeel is, zoals in Deuteronomium 10 vers 9 staat. Dat geeft ons kracht.’ 

Die vreugde van het dienen van de Heere straalt voorganger Mathusela zeker uit. Ondanks de moeilijke omstandigheden waardoor hij behoedzaam te werk moet gaan, is hij er niet alleen voor zijn gemeenteleden, maar ook voor de evangelisten en andere kerkleiders uit zijn regio. ‘Op dit moment zijn we bezig met een cursus van NET Foundation om nieuwe trainers op te leiden. Zo’n 15 kerkleiders doorlopen deze cursus. We komen eens in de 2 maanden twee dagen bij elkaar voor extra toerusting, maar de rest van de tijd doen we de cursus online. 

Toerustingsbijeenkomst

Iedereen vindt de cursus erg interessant en leerzaam. Als deze afgerond is, hopen we dat elke deelnemer voorgangers en kerkleiders zal gaan toerusten in zijn eigen gebied, zodat we uiteindelijk in de hele Himalayaregio het Evangelie kunnen verkondigen en de Heere kunnen grootmaken.’  

Voorganger Mathusela, een schaap tussen de wolven, sluit zijn Bijbel en pakt zijn telefoon. ‘Kijk, zie je al deze contacten?’ Een lange lijst met namen verschijnt. ‘NET Foundation is een zegen voor ons. Via Whatsapp hebben we al 3 NET-cursussen kunnen afronden en heb ik dagelijks contact met al deze christenen. Het Koninkrijk van God groeit. Ook hier in Kalimpong!’