‘De studie heeft mij meer inzicht gegeven in waarom ik geloof wat ik geloof.’

Welcome to the Evangelical Theological College of Addis Ababa. ‘The things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable men who will also be qualified to teach others’ (2 Timothy 2:2).

Wanneer je de site bekijkt van het Evangelical Theological College in Addis Ababa, Ethiopië, is dit het eerste wat je te zien krijgt. ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.’ Treffend dat deze tekst, waar wij als NET Foundation onze missie aan ontlenen, ook de missie vertolkt van het ETC in Addis Ababa.

Online onderwijs

Het ETC is een van de vele partnerscholen, die gebruik maakt van het online platform itslearning. De school biedt een volledige Bachelor Theologie aan. Het online programma draait naast het fysieke programma en is bedoeld voor uitblinkende studenten of studenten met een topfunctie bij bijvoorbeeld de overheid. In totaal zijn er 30 online studenten. Nu, in coronatijd, is het online programma ook opengesteld voor 200 studenten uit het normale programma, zodat zij toch hun lessen kunnen volgen.

Jacob Karels, coördinator partnerscholen bij NET, sprak met Ruhama Gezahagn, coördinator van het online programma aan het ETC, en twee studenten, Moshe en Athman, over hun keuze voor online onderwijs boven fysiek onderwijs en daaraan gekoppeld hun ervaringen met itslearning en eventuele problemen, waar ze tegenaan lopen.

Wanneer het mij uitkomt

Moshe, pastor in een lokale kerk en druk bezet met allerlei dingen die de kerk betreffen, is blij met de mogelijkheden van online studeren. Inloggen bij het online programma kan in eigen tijd. Bovendien is, hoewel er zeker ook voordelen zijn, face-to-face onderwijs behoorlijk tijdrovend. Er ontwikkelen zich in lessituaties vaak allerlei discussies die, hoe waardevol ze ook zijn, niet altijd wat toevoegen. ‘Het kunnen studeren op momenten dat het mij uitkomt en op mijn eigen tempo is een duidelijke meerwaarde van online onderwijs. De studie heeft mij meer inzicht gegeven in waarom ik geloof wat ik geloof. Ik ben meer lijnen en dwarsverbanden gaan zien. Ik kan nu ook mijn Bijbelstudiegroepen, die ik leid, beter bedienen.’

Ook Athman heeft een eigen gemeente, waar hij als pastor dient. Voor hem is het kunnen indelen van zijn eigen tijd ook een groot voordeel van online studeren. ‘Ik kan studeren wanneer ik wil en waar ik wil.’ De studie helpt hem om te leren wat de Bijbel zegt en dat weer door te geven aan andere mensen. ‘Ik leer hier hoe ik mezelf en anderen kan bedienen, door de Bijbel uit te leggen in de hedendaagse context.’ Er zijn veel scholen in Ethiopië, maar niet overal wordt een Bijbels geluid gehoord. ‘De studie helpt om meer ‘fruitful’ te zijn.’

Our crazy life

Beiden erkennen dat online studeren ‘eenzaam’ is. Face to face kun je leren van anderen. Deze mogelijkheid is er ook wel via het online platform via de fora; toch komt het daar zelden tot levendige discussies. Doordat studenten vanuit verschillende delen van de wereld aanhaken is het lastig om gemeenschappelijke issues te bespreken. Iedereen neemt zijn eigen contextuele bagage mee.

Veel problemen met het online platform zijn er niet volgens de studenten. De voordelen van online studeren wegen duidelijk op tegen de nadelen. Moshe: ‘Ach, als er al problemen zijn, dan liggen die meer bij onszelf. Onze schema’s zitten vol. Het studeren komt naast de dagelijkse bezigheden. It is our crazy life.’ Online studeren blijft een heus avontuur te midden van alles wat de aandacht vraagt.

Ondanks dat ‘the crazy life’ veel van de studenten vraagt, hecht de ETC toch ook aan ontmoeting. Ruhama: ‘Naast de studie focussen we ook op geestelijke vorming. Dit doen we onder meer door het organiseren van Bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten.’ Ruhama benadrukt nogmaals hoe belangrijk dit toerustingswerk is. ‘Er zijn veel kerken, maar slechts 10 % van de pastors heeft een gedegen opleiding gehad!’