Een onderdeel van het werk van NET Foundation is het toerusten van lokale voorgangers en
trainers om hun bediening te ondersteunen. Hiervoor hebben wij een online, interactief
curriculum ontwikkeld. Deelnemers kunnen dit curriculum volgen en doorgeven in hun eigen
omgeving. Ons verlangen is dat op deze manier zoveel mogelijk mensen toegerust worden tot
uitbreiding van Gods Koninkrijk en tot versterking van lokale gemeenten.

Het online NET Curriculum bestaat uit een tiental cursussen die van groot belang zijn voor
voorgangers, evangelisten en andere mensen die een leidinggevende taak in de gemeente hebben.
Bij het volgen van de online cursussen kunnen deelnemers in stappen studeren. Zij lezen een
hoofdstuk uit het boekje en bekijken een video. Ze maken vragen en discussiëren met elkaar op ons
platform. Het hoofdstuk wordt afgesloten met opdracht, waarin het geleerde toegepast kan worden
in de eigen context.

De cursusthema’s zijn:
1. God’s way of salvation (De orde des heils)
2. God’s call to ministry (De roeping tot het ambt)
3. Survey of the Old Testament (Oude Testament)
4. Survey of the New Testament (Nieuwe Testament)
5. Passion to preach (Homiletiek: studeren in de Bijbel en het Woord met passie preken)
6. Teaching God’s way (Onderwijs in de gemeente a.d.h.v. het Onze Vader en de Apostolische
Geloofsbelijdenis) 
7. Caring for God’s flock (Pastoraat)
8. Christian marriage and family (Huwelijkspastoraat)
9. Living for Christ (Werk van de Heilige Geest en diaconaat).
10. The Church, the body of Christ (Leiding geven in de kerk. Het Evangelie verkondigen in een
wereld die God niet kent.

Uitgelichte projecten

51%

Bereikt tot dusver

Doel: € 95.326

Online cursussen

Project online cursussen

NET Foundation biedt voorgangers en evangelisten naast fysieke toerusting ook de mogelijkheid tot toerusting […]

Lees meer

 

Vragen?

Heb je vragen over ons online programma of ben je geïnteresseerd in de cursussen? Neem gerust contact op met Corien de Wit.