Veel christenen verlangen ernaar om in hun eigen gemeente of omgeving met anderen de rijkdom van het Evangelie te delen. De vraag is vaak ‘Hoe doe je dat en welke materialen gebruik je?’ Door middel van de online cursussen van NET Foundation worden deze vragen beantwoord!

NET Foundation ziet dat de nood op dit vlak groot is. Daarom willen we lokale trainers en toerusters in staat stellen de cursussen van NET eerst zelf te volgen en vervolgens door te geven in hun omgeving. Zo kunnen we op afstand mensen toerusten in landen als bijvoorbeeld Zambia, Gambia of Burundi. Het online NET Curriculum bestaat uit een tiental cursussen die van groot belang zijn voor voorgangers, evangelisten en andere mensen die een leidinggevende taak in de gemeente hebben. De cursusthema’s zijn:

  1. God’s way of salvation (De orde des heils)
  2. God’s call to ministry (De roeping tot het ambt)
  3. Survey of the Old Testament (Oude Testament)
  4. Survey of the New Testament (Nieuwe Testament)
  5. Passion to preach (Homiletiek: studeren in de Bijbel en het Woord met passie preken)
  6. Teaching God’s way (Onderwijs in de gemeente a.d.h.v. het Onze Vader en de Apostolische Geloofsbelijdenis) 
  7. Caring for God’s flock (Pastoraat)
  8. Christian marriage and family (Huwelijkspastoraat)
  9. Living for Christ (Werk van de Heilige Geest en diaconaat).
  10. The Church, the body of Christ (Leiding geven in de kerk. Het Evangelie verkondigen in een wereld die God niet kent.

Uitgelichte projecten

56%

Bereikt tot dusver

Doel: € 56.152

Online cursussen

Project online cursussen

Wij bieden in het NET Curriculum voorgangers, evangelisten en anderen met een leidinggevende taak […]

Lees meer

Vragen?

Heb je vragen over onze NET Studiecentra? Neem contact op met Monique van der Werf.