Veel christenen verlangen ernaar om in hun eigen gemeente of omgeving met anderen de rijkdom van het Evangelie te delen.  De vraag is vaak ‘Hoe doe je dat en welke materialen gebruik je?’ Via het NET Online Toerustingsprogramma is dit mogelijk!

Vanuit NET hebben we gezien dat er op dit vlak een grote nood is. Daarom willen we lokale trainers of toerusters in staat stellen onze cursussen eerst zelf te volgen en vervolgens door te geven in hun omgeving. Zo kunnen we op afstand mensen toerusten in landen waar NET zelf niet actief is als bijvoorbeeld Zambia, Gambia of Burundi. Het online NET Curriculum bestaat uit een aantal cursussen die van groot belang zijn voor voorgangers, evangelisten en andere mensen die een leidinggevende taak in de gemeente hebben. Cursusthema’s zijn:

1. Geroepen door God: Over de roeping tot het ambt en de orde des heils
2. Gods Woord: Over het Oude en Nieuwe Testament
3. Onderwijzen en preken: Vanuit de Bijbel onderwijs geven en preken
4. Levensheiliging: Leven als christen, persoonlijk en in de maatschappij (diaconaat)
5. Pastoraat: Pastorale zorg geven
6. Dienend leiderschap: Leiding geven als een dienst-knecht, en dat leren aan anderen
7. Zending en evangelisatie: Hoe het evangelie verkondigen in een wereld die God niet kent

Uitgelichte projecten

51%

Bereikt tot dusver

Doel: € 14.600,-

Toerusten van Trainers

Online Toerusting

Door dit project wordt het werk van NET wereldwijd mogelijk gemaakt. Onder de activiteiten […]

Lees meer
100%

Bereikt tot dusver

Doel: € 67.400

Ontwikkeling Cursussen

Online Toerusting

Het online NET Curriculum, dat wij met dit doel hebben ontwikkeld, bestaat uit een […]

Lees meer

Vragen?

Heb je vragen over onze NET Studiecentra? Neem contact op met Monique van der Werf.