Wat is een vrijwilliger?

Vrijwilligerswerk is werk dat iemand onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving. Een vrijwilliger:

  • verricht werkzaamheden voor een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
  • is niet in dienst bij de organisatie
  • doet de werkzaamheden niet voor zijn/haar beroep
  • krijgt voor het werk eventueel een vrijwilligersvergoeding.

Het is voor NET Foundation van belang dat wanneer je je als vrijwilliger committeert, we er ook van uit kunnen gaan dat je tijd en energie beschikbaar hebt om zo ook goed de taken te kunnen verdelen.

Terug 

Interesse?

Neem gerust contact op met Hanny Roeleveld. Stuur een e-mail of bel.