‘Radicale moslims verminken pastor Mutabaazi met zuur’, zo kopte het Reformatorisch Dagblad op 3 januari jl. Pastor Frank Mutabaazi had gepreekt in Kampala, de hoofdstad van Oeganda, vijf uur rijden van z’n eigen woonplaats. Een bezoeker van de dienst vroeg hem om een lift. Onderweg deed hij zich geïnteresseerd voor; de pastor zou volgens hem een ‘geweldige preek’ gehouden hebben. Wanneer de lifter uitstapt, komen er ‘vrienden’ van hem, die pastor Mutabaazi met zuur in het gezicht spuiten.

Naar aanleiding van dit bericht heb ik contact gezocht met Titus, een van de mensen van NET Foundation in Kampala. Hij had nog niet van dit voorval gehoord, maar het bevreemde hem niet. ‘Het gebeurt met enige regelmaat. Moslimextremisten lokken christelijke evangelisten en pastors in een hinderlaag en molesteren hen’, aldus Titus. Ik kreeg een artikel van februari 2022 toegestuurd uit ‘The Baptist Paper’. Een evangelist was op weg naar een debat in Kampala over ‘Christenen en de Islam’, waar hij een bijdrage aan zou leveren. Hij werd onderweg opgewacht door Moslim extremisten en gemolesteerd, zodanig dat hij in het ziekenhuis opgenomen moest worden. 

Kort na dit bericht liet Titus weten navraag gedaan te hebben naar pastor Mutabaazi. Hij bevestigde het verhaal, zoals het in de krant stond. In een artikeltje dat ik doorgestuurd kreeg van BCNN stonden de feiten, zoals hierboven verwoord. Pastor Mutabaazi heeft nog slechts zicht in één oog en dat zicht is zwak.

Wat doen deze berichten met onze trainers daar? Ik vroeg het Titus.

Wat doen deze berichten met jullie? Zijn jullie niet bang dat dit ook jullie kan gebeuren? 

Titus: ‘Eerlijk gezegd ben ik inderdaad wel eens bang dat dit ook ons kan gebeuren, wanneer we in de kerk zijn, of wanneer we voor evangelisatie erop uit gaan. Maar ik put ook moed uit de woorden in de Bijbel, over vervolgingen en verdrukkingen omwille van het Evangelie.’

Hebben jullie als team ook training/scholing gehad over hoe om te gaan met geweld?

‘Nee, dat hebben we niet. Ik hoop dat we wijs handelen door niet de confrontatie te zoeken.’

Zijn er tijdens de trainingen die jullie geven voor NET weleens gevaarlijke momenten geweest? Komt het trouwens ook wel voor in plattelandsgemeenten? Of is dit echt iets dat alleen in grote steden gebeurt?

‘Tot nog toe hebben we er gelukkig niet mee te maken gehad tijdens de trainingen. Ik kan het natuurlijk niet garanderen dat het niet een keer gebeuren zal. We zien echter wel dat het met name gebeurt als pastors onvoorzichtig of over-ijverig zijn. Dit religieus geweld is overigens niet beperkt tot de grote steden. Het komt overal voor, ook op het platteland. Het is ook iets van alle tijden. Misschien is het nu meer in het nieuws, maar ik weet ook van een geval van inmiddels tien jaar geleden, waarbij een pastor met zuur bewerkt is.’

Je gaf net aan moed te putten uit de woorden in de Bijbel, over vervolgingen en verdrukkingen omwille van het Evangelie. Aan welke tekst denk je dan bijvoorbeeld?

‘Ik denk dan aan Johannes 16:33, waar staat: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Deze tekst spreekt me bijzonder aan omdat ik weet dat Jezus de overwinning behaald heeft. Hij heeft al overwonnen. En daarom kan ik vrede vinden bij mijn Heere Jezus Christus in de meest moeilijke tijden.’

Help ons voorgangers toerusten in Oeganda