Eerlijk gezegd was ik niet zo overtuigd van het itslearning platform. Voor mij ging er niets boven face-to-face contact.

Aan het woord is Walter Jasem de la Cruz Que uit Mexico. Hij is fulltime docent/professor historische en systematische theologie in Mexico. Behalve op deze vakgebieden is hij ook actief op het gebied van kerkgeschiedenis en dogmatiek. Hij behandelt zowel de kerkgeschiedenis van de reformatie alsook die van de kerk in Mexico.

Naast zijn lesgevende taken ontwikkelt hij ook het studieprogramma voor de vakgebieden en is hij vraagbaak voor het programma itslearning. Hij maakt docenten wegwijs in het programma en helpt hen ook onderweg.

‘Eerlijk gezegd was ik zelf nog niet zo overtuigd van het itslearning platform. Face-to-face was voor mij onvervangbaar. Door in een volledig virtueel programma met itslearning mee te draaien raakte ik meer en meer overtuigd van de mogelijkheden van dit platform. En wel om twee redenen. In de eerste plaats bereiken we nu veel meer mensen. Ook in verafgelegen gebieden, plaatsen waar we anders nooit kwamen. En in de tweede plaats zien we ook hoe veel mensen meedoen die in eerste instantie niet theologisch geschoold zijn. Ook zien we een grotere toeloop van vrouwen die meedoen, wat face to face niet zou gebeuren.’

Helpt u mee?