In een van haar radiotoespraken vertelt Corrie ten Boom hoe ze op een conferentie aanwezig was van een oude evangelist. Dr. Stanley Jones, 86 jaar oud, reisde de hele wereld over om het Evangelie overal te brengen. Tijdens een meerdaagse conferentie, waar ook Corrie aanwezig was, vroeg hij de deelnemers om tijdens de conferentie de vragen op te schijven, waarop ze graag een antwoord zouden krijgen. Echte vragen, waar men het echt moeilijk mee had.

Jezus!

Aan het einde van de conferentieweek lag er een flinke stapel papier naast de lessenaar, waarachter deze oude evangelist stond. Hij legde zijn hand op de stapel en zei: ‘Ik heb al deze vragen gelezen en ik heb op alle vragen eenzelfde antwoord: Jezus! Ja, Jezus is het antwoord op alle vragen en op alle nood.’

Corrie: ‘Even dacht ik: “Is het zo eenvoudig. Maakt hij er zich niet een beetje gemakkelijk van af?” Maar toen kwam er een lichtstraal door m’n hart: Hij heeft gelijk! Jezus is het antwoord! Voor u, die een probleem heeft, voor u geldt ditzelfde antwoord: vertel het aan Jezus, vertel het Hem allemaal. Zijn Naam is Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Vertel het Hem allemaal. Hij is Raadsman en geeft raad!’

De wereld in

Deze boodschap moet de wereld in. Het is altijd al een belangrijke boodschap geweest. Maar zeker nu, in deze tijd moeten mensen het weten dat Jezus zorgt. Dat Hij ons uitnodigt om tot Hem te komen. We zien om ons heen – en we merken het ook zelf – hoe iedereen de pandemie moe wordt. Jezus moet verkondigd worden: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.’ (Mt. 11:28) Bij Jezus moeten we zijn.

Veel pastors in Afrika preken het welvaartsevangelie: Geef je geld aan de kerk en je bent verzekerd van een plaatsje in de hemel. En intussen verrijken deze mensen zichzelf. Ze leven luxueus, ze baden in het geld, hebben privévliegtuigen en intussen bedriegen ze het ‘gewone’ volk.

Ook Afrika

Ook in Afrika moet men weten dat problemen niet opgelost worden met geld. Dat men de zaligheid niet kopen kan. Ook zij moeten weten  Wie Jezus is. Daarvoor is Bijbelgetrouw onderwijs nodig. Vanuit NET organiseren we ook conferenties, net als dr. Stanley Jones. Wij vertellen pastors wie Jezus is, zodat zij anderen van Jezus kunnen vertellen en zo hun problemen en noden bij Jezus neerleggen.

Uw gift voor Bijbelgetrouw onderwijs