Het zal je gebeuren: je man overlijdt, je blijft met zeven kinderen achter en vervolgens word je door je familie verstoten.

Dit overkwam weduwe Kawawa uit Kenia. Haar man, pastor Nicholas Kawawa overleed begin dit jaar aan de gevolgen van Covid. Hij had een grote drive om het Evangelie te verkondigen. ‘Zolang er nog mensen onbekeerd zijn, moet ik hen het goede nieuws brengen.’ Pastor Nicholas is er niet meer. Hij is ‘bevorderd tot heerlijkheid’.

Hij liet een vrouw met zeven kinderen achter. Drie eigen kinderen en vier pleegkinderen. En zoals dat gebruikelijk is in de Afrikaanse context, komt de zorg voor dit gezinnetje volledig voor rekening van de schoonfamilie. Immers, daarvoor was de bruidsschat. Haar eigen familie heeft de zorg overgedragen aan de schoonfamilie.

Nu ze alleen is met haar zeven kinderen, geeft haar schoonfamilie echter niet thuis. Voor hen bestaat ze niet meer. Ze is te duur geworden. Een reden om haar te verstoten, blijkbaar …

Afgelopen week was er een ondernemersreis naar Kenia, georganiseerd door NET Foundation. Via een van onze contacten hadden we een geldbedrag meegekregen, voor ‘daar waar de nood het hoogst is’. Maar hoe bepaal je dat? Tijdens een les die we gaven in een studiecentrum, naar aanleiding van de cursus ‘Living for Christ’, waarbij het gaat om hulp bieden, zowel incidenteel als structureel, vroegen we het de mensen: ‘Welke nood heeft op dit moment de hoogste prioriteit bij jullie? Waar zou jij het verschil kunnen maken in jouw omgeving?’ Hierop bleef het heel stil. Toen we het vroegen aan Eric Ngala, onze coördinator in Kenia voor NET Foundation, gaf hij aan dat de nood overal hoog is. Er is sprake van veel huiselijk geweld, vaak met dodelijke afloop. De samenleving is ontwricht. Een van de grootste oorzaken die hij noemt zijn de maatregelen die genomen zijn t.g.v. de wereldwijde pandemie.

We vertelden hem van het geldbedrag dat we hadden meegekregen. Eric: ‘Dit is voor de weduwe van pastor Nicholas!’ Hij vertelde ons hoe haar familie haar verstoten had na het overlijden van haar man, hoe haar kinderen nu geen geld hebben om naar school te gaan. Inkomen heeft ze niet. Samen met Eric hebben we een plan opgesteld. Inmiddels heeft ze het eerste deel van het bedrag gekregen voor eigen levensonderhoud en voor de studie van haar kinderen. De rest krijgt ze later om een klein bedrijfje op te zetten, om zo structureel in haar levensonderhoud te kunnen voorzien.

Verstoten door de familie, maar ingelijfd in Gods huisgezin. Een Man voor weduwen en een Vader voor wezen. Hij zorgt en neigt harten van mensen.

‘Laat Hem besturen, waken.
’t Is wijsheid wat Hij doet.
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwond’ren moet.’

Steun ons werk!