In Matidi (regio Kitgum), in het noorden van Oeganda liepen twintig jaar geleden kinderen met wapens rond. Ze schoten met scherp. De kinderen van toen worden nu bereikt met het Evangelie.

Vanuit het nieuwe NET Study Centre, dat onlangs geopend is, geven lokale trainers cursussen om voorgangers online toe te rusten. Eén van deze cursussen, de cursus Pastoral Care, is inmiddels afgerond. Tweeëndertig kerkleiders hebben deze cursus, die in het Acholi, de lokale stamtaal, werd gegeven, bijgewoond.

Het is opmerkelijk dat juist in Matidi een Study Centre is geopend. Noord-Oeganda ging jarenlang gebukt onder de terreur die uitgeoefend werd door Joseph Kony met zijn rebellenleger. Het ‘Leger van de Heer’ heeft hier huisgehouden van 1987 tot 2005. Veel kinderen zijn geronseld. Om hen te binden aan het religieuze gedachtengoed van Kony, moesten sommigen van hen in naam van de Heilige Geest hun eigen broertjes en zusjes en soms ook hun ouders doden. Kony voerde een waar schrikbewind. Velen zijn getraumatiseerd.

En juist hier in Acholiland, daar waar het ‘Leger van de Heer’ het meest actief was, is een eerste training gegeven vanuit het nieuwe Study Centre. Het werk van de Geest gaat door. Niet de karikatuur van de Geest die Joseph Kony heeft gecreëerd, maar de Geest van God. De eerste training die in dit gebied is gegeven is Pastoral Care. Tweeëndertig kerkleiders zijn opgeleid om pastorale zorg te kunnen verlenen. Behalve aandacht voor het pastoraat, is er ook aandacht voor het maken van een preek. Er worden handvatten gegeven, hoe men de cursus kan inbedden in de preken die men in de eigen gemeenten houdt.

‘Nu ik mijn preekvoorbereiding meer systematisch aanpak, geeft mijn gemeente aan het beter te begrijpen’, zegt een van de deelnemers. Een andere deelnemer vertelt hoe hij door de gevolgde cursussen beter in staat is de boodschap van genade dichter bij de mensen te brengen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het dorpshoofd zijn leven aan Christus gegeven heeft.

Gods werk gaat door! Met Pinksteren denken we eraan hoe in Jeruzalem het Evangelie verkondigd werd door de apostelen. Iedereen hoorde hen in zijn eigen taal. Parthen, Meden, Elamieten, Kretenzen, Arabieren en ook Oegandezen. Zij horen het Evangelie in hun eigen taal, het Acholi. Het Leger van de Heer heeft de Heilige Geest niet tegen kunnen houden.

Helpt u mee het Evangelie verder te brengen?

DONEER