woensdag, 19 oktober 2016 / Published in Geen onderdeel van een categorie

Afgelopen donderdag 13 oktober vierden we met elkaar dat NET Foundation 10 jaar bestaat. We hadden twee fijne bijeenkomsten waarbij we ‘s middags eerst inhoudelijk met elkaar nadachten over het effectieve gebruik van online toerusting en ‘s avonds vanuit het Woord overdachten hoe trouw de Heere is en hoe Hij kleine middelen wil gebruiken om wereldwijd voorgangers toe te rusten voor het werk in Zijn wijngaard. Vanaf deze plaats willen we iedereen opnieuw bedanken voor uw belangstelling en steun aan ons werk!

TOELICHTING OP JUBILEUM ACTIE.

Veel christenen in het Midden-Oosten, Pakistan en India zijn opgegroeid in een orthodox liturgische traditie. Anderen zijn door een verblijf in het buitenland tot geloof gekomen en missen verdere aansluiting en toerusting. Hierdoor ontbreekt vaak een stevig fundament als het gaat om de kennis en toepassing van Bijbelse kernwaarden in hun leven. Door de moeilijke situatie van christenen in deze landen is een geestelijke wapenrusting en meer kennis van de Bijbel juist extra belangrijk.

Het is onze opdracht, als onderdeel van de zendingsopdracht, en ons verlangen om andere christenen wereldwijd te onderwijzen en te doen onderwijzen (Mattheüs 28:19 en 2 Timotheüs 2:2). Zodat het Evangelie steeds meer verankerd wordt in het leven van christenen in het Midden-Oosten, Pakistan en India en daar de maatschappij door beïnvloed wordt.

 


Voor elke 30 euro heeft een voorganger of evangelist in het Midden-Oosten, Pakistan of India een halfjaar lang toegang tot online bijbelgetrouw onderwijs. Steun ons werk in deze landen. Maak vandaag nog 30 euro over. Alvast hartelijk dank!