Wat doe je als de overheid je verbiedt een christelijke conferentie te houden? … Bidden! Wat doe je als de conferentie, nadat er een nieuwe datum is geprikt, opnieuw wordt verboden? … Opnieuw bidden! En wat als het ook een derde keer verboden wordt? … Weer bidden!

Meerdere keren kreeg de Indiase Sahil hiermee te maken. De aanvraag voor een conferentie over ‘God’s way of salvation’ (Gods weg van redding) die in samenwerking met NET Foundation gegeven zou worden, wordt keer op keer afgewezen. Na iedere afwijzing komt de organisatie bijeen om te bidden. Totdat, even voor de zomervakantie in Nederland, er toch toestemming komt.

Achttien deelnemers worden er verwacht. De opkomst is echter vele malen groter. Om tien uur ’s ochtends zijn er al zevenendertig enthousiaste deelnemers aanwezig. Ze zijn leergierig en hebben maar één wens: groeien in het geloof. De cursisten gaan met elkaar in gesprek over uiteenlopende onderwerpen. Ze komen uit verschillende regio’s vanuit heel India. Er zijn voorgangers bij en leiders van christelijke (jeugd)groepen. Na afloop van de conferentie geven ze allen aan wat ze ervan geleerd hebben.

Een paar reacties:

  • Jeevan: ‘Deze conferentie heeft mijn bediening verrijkt en mijn band met God verdiept.’
  • Rohit: ‘Ik realiseerde me tijdens deze cursus dat redding niet over mij gaat, maar over God.’
  • Suresh: ‘Vóór deze conferentie wist ik wel iets van verlossing. Maar nu pas begrijp ik de volle betekenis ervan.’
  • Rania: ‘Ik ervoer zou duidelijk de aanwezigheid van Gods Geest. Ik zag mijn eigen zondigheid in het licht van God. Ik beleed mijn zonden en nu mag ik weten vernieuwd te zijn.’

Alle deelnemers zijn zo vol van wat ze gehoord hebben, dat ze het direct willen delen in hun eigen gemeenten.

 Sahil: ‘Alle eer gaat naar de Heere Jezus Christus voor Zijn werk onder ons.’