Twee maanden ben ik inmiddels in dienst bij NET. Vandaag de tweede gebedsmeeting met Latijns-Amerika. Dat betekent een onderdompelingscursus in het Spaans. Enkele woorden zijn te herleiden. Het meeste is voor mij echter een brei, waar geen touw aan vast te knopen is. Gelukkig heb ik mijn collega Adriaan, die via de chat optreedt als tolk. Zo voelen we ons toch verwant met onze broeders die we aan het begin ‘goede morgen’ wensten om twee uur ’s middags.

 

Bijbelstudie

Broeder Rafael doet eerst een kort gebed, waarna hij de eerste van de vijf Sola’s behandelt: het Sola Scriptura. Aan de hand van Bijbelteksten (Psalm 19:8, Mattheüs 5:18 en Lukas 16:17) laat hij zien hoe Gods Woord perfect is. Het is de Heilige Geest Die er het gezag aan verleent, zoals we kunnen lezen in 2 Petrus 1: 20 en 21 en 2 Timotheüs 3: 16 en 17. En mensen kunnen hier tegenin brengen wat ze willen, maar dan is het tot hun eigen oordeel (Gal. 1: 6-10).

Naar aanleiding van deze Bijbelstudie deelt Rafael nog iets persoonlijks: Een vriend van hem las in de Bijbel en zei allerlei tegenstrijdigheden te vinden. Dit maakte Rafael zo van slag. ‘Toch liet God mij zien dat het Woord onfeilbaar is en dat we bij twijfel steeds daarnaar terug moeten gaan.’

 

Gebed

Hierna worden de gebedspunten geïnventariseerd. Door Corona zijn er veel moeilijkheden ook op het Zuidelijk halfrond. ‘Jezus is de Enige Die in deze moeitevolle omstandigheden vrede kan geven. Toch vragen we het ons steeds weer af: wat wil God ons hiermee leren?’ Rafael vraagt gebed voor de kerk in Peru, vanwege de vele tegenstrijdige berichten. ‘In alles ligt onze eerste taak in het gezin.’ Er wordt gedeeld vanuit NET, hoe het werk groeit, hoe er steeds meer Study Centres komen. Er wordt gebeden voor onze families. Fabricio is er verwonderd over dat God niemand uit zijn omgeving heeft weggenomen de laatste tijd. ‘God heeft me geleerd dankbaar te zijn, omdat ik ondanks alles leef.’ Carlos is dankbaar dat hij zijn studie gewoon heeft kunnen voortzetten. Hij ziet ook de schrijnende situaties in zijn land. Zo bezocht hij afgelopen zondag een dorpje waar vijftig kinderen en jongeren waren. In dat dorp is sprake van veel drugsgebruik. Toch gaat het Evangelie ook daar door. Carlos mocht daar het Evangelie delen met deze jongeren.

Een uurtje met elkaar spreken en bidden. Zo zijn we verbonden aan elkaar voor de troon van God.

Sola Scriptura loopt zo uit op Soli Deo Gloria!