Pst. Lovyson Lawson Limao (Zambia)

Mijn naam is Lovyson Lawson Limao ik ben 38 jaar oud. Ik ben voorganger van de Word of God Ministries hier in Zambia.  Ik ben coördinator voor NET Foundation hier in Zambia Centraal Afrika. We hebben twee studiecentra in Zambia, één in het centrale deel van Zambia en de andere in Oostelijk deel. Ik ben getrouwd met Margaret Mwansa en samen hebben we 5 kinderen: 4 meisjes en 1 jongen.  Ik heb ook een paar kleine drukkerijen hier in Zambia. 

Zambia is een christelijke natie, maar de grondwet van Zambia garandeert godsdienstvrijheid en handhaaft de multireligieuze samenstelling van het land. De kerk in Zambia bestaat uit verschillende denominaties. De grootste daarvan is Katholiek, daarna komt de Protestantse kerk zoals Anglicaans, Gereformeerd, United church of Zambia, Baptisten kerken en sommige Pinksterkerken. Aangezien 75% van de bevolking analfabeet is, zien we dit ook in de kerk waar veel gelovigen onwetend zijn over het Woord van God, velen vertrouwen op de preek van de geestelijken en de lessen in de Bijbelstudie, veel geestelijken hebben geen of weinig theologische opleiding waardoor discipelschap moeilijk is. Er zijn veel ketterijen ontstaan door mensen die zichzelf profeten noemen en die arme mensen geld afhandig maken door hen voorspoed en wonderen te beloven. Dit heeft de regering ertoe gebracht maatregelen te nemen om voorgangers een theologische opleiding te laten volgen. Zambia is een van de armste landen ter wereld, de meeste leden van de kerk zijn zeer arm. 

Mijn persoonlijk dagprogramma begint met het vroege ochtendgebed en ik geef pastorale zorg aan leden door hen te bezoeken. We hebben Bijbelstudie op dinsdag en donderdag hebben we een gebed voor de zieken. Ik heb ook persoonlijke programma’s zoals onderwijs voor de wezen en kwetsbare kinderen op onze school.

Het materiaal van NET Foundation heeft me verrijkt met kennis om me te helpen in het leiden van de Kerk en heeft me ook moed gegeven om voorgangers te trainen. Dit heeft geholpen om meer te studeren en meer te onderzoeken. De materialen hebben mij geestelijk veranderd.

Ik verlang naar de komst van onze Heer Jezus Christus omdat Christus mijn Koning is en Zijn terugkomst is om mij thuis te brengen waar vrede, vreugde en eeuwig leven is. De pijn die ik in het vlees heb, verlangt ernaar verlost te worden en als Christus komt, zal mijn verlossing komen.

Ik zie vruchtbare resultaten in de gemeente omdat Christus in mij werkt om te willen en om Zijn welbehagen te doen.