Pst. J. Chancay (Ecuador)

Ik ben Jorge Chancay, getrouwd en heb twee dochters.

Ik studeer theologie om het Woord van God te kunnen prediken. Mijn motivatie om de Heere te dienen, is ingegeven vanwege de nood in de harten van hen die Hem niet kennen, want Zijn komst is nabij. Ik ben getroffen door de woorden van Jakobus 5:7: ‘Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere.’ Het is waar dat wij op zijn komst moeten wachten, maar dat is niet mogelijk als wij er niet vurig naar verlangen.

Als ik om mij heen kijk naar de pandemie en al haar gevolgen, zeg ik ongeduldig, vol verlangen: ‘Hoe lang nog?’ Mijn grootste vreugde ligt niet in wat we hebben, maar in wat nog komt: Jezus te zien van aangezicht tot aangezicht, dat is mijn verlangen en daarom voel ik de verantwoordelijkheid om het evangelie met haast te verkondigen.