Pst. Anil John (Pakistan)

Ik ben getrouwd met Siama John. Ik heb twee dochters. De oudste is vijf jaar oud en de jongste is twee en een half jaar oud. Mijn leeftijd is 34 jaar. Ik werk zodat we het goed hebben samen, ik zorg ervoor dat mijn gezin financiële gesteund wordt en dat mijn dochters te zijner tijd een goede opleiding kunnen doen. Een van mijn grote zorgen is het regelen van een huis voor mijn gezin voor een gematigd en goed leven.

1: Hoe ziet de kerk er in uw land uit?

Eerst en vooral loven wij God voor de Pakistaanse kerk. We hebben een rijke geschiedenis waar we trots op mogen zijn en waar we God dankbaar voor mogen zijn. Hoewel we veel kerk- en leiderschapscrises hebben gehad, groeien we ook als kerk In het bijzonder geeft God de motivatie en last om het evangelie te verkondigen in afgelegen gebieden van Pakistan. Bemoedigend is dat God door gelovigen werkt door vele nieuwe kerken te planten in heel Pakistan. Het trieste feit is dat welvaartsevangelie-predikers veel invloed hebben en mensen weg trekken van het ware evangelie. Een aanzienlijk deel van de Pakistaanse kerk is materialistisch gaan denken. Om dit probleem op te lossen moeten we het kruis weer in het middelpunt plaatsen.

2: Hoe is uw persoonlijke dagindeling?

Ik werk op de redactieafdeling van de Christelijke Uitgeverij (MIK). Dagelijks moet ik werken aan de redactie van verschillende boeken, het regelen van Net Foundation workshops, het lezen en voorbereiden van Net Foundation cursussen en creatief werk aan mijn eigen geschriften. Daarnaast ben ik een fulltime pastor. ‘s Avonds doe ik pastoraal werk en besteed ik tijd aan mijn gezin. Tussendoor probeer ik mijn tijd te besteden aan lezen en mijn M. Phil. Studies van het Nieuwe Testament.

3: Hoe hebben de materialen en cursussen van NET een verschil gemaakt in je leven?

De cursussen van NET zijn heel gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken. Bijvoorbeeld God’s Way of Salvation is een van de beste cursussen over de leer van verlossing, omdat het een duidelijk inzicht geeft in het belangrijkste onderwerp van verlossing en wedergeboorte. Om een onderwerp als wedergeboorte uit te leggen is behoorlijk lastig.

NET-cursussen bevatten niet alleen een beschrijving van de doctrines, maar ook praktische aspecten van het leven van gelovigen en voorgangers.

4: Verlangt u naar de komst van Jezus Christus?

De grootste hoop van een gelovige is de wederkomst van Christus. Zeker, na de dood gaan wij als gelovigen naar de hemel, maar wij zullen geen opgewekt verheerlijkt lichaam krijgen tot de wederkomst van Christus en wij zullen de nieuwe aarde en hemel niet binnengaan tot Christus gekomen is en het hele heelal verlost heeft van de vloek van de zonde. Alle ware gelovigen verlangen we naar de komst van Christus zoals een bruid naar de komst van haar bruidegom.

Ik verlang ernaar om Jezus’ grote glorie en overwinning te zien bij de tweede komst van Christus in mijn herrezen lichaam en verlang ernaar om voor eeuwig te leven in de nieuwe aarde en hemel met mijn geliefde Redder.

5: Ziet u vruchtbare resultaten van uw arbeid in de kerk? 

Ik werk in het pastoraat om de hele raad van God aan mijn kerk te verkondigen. Ik geloof dat de kansel van de kerk één van de beste plaatsen is om de Bijbel te prediken Als mensen niet willen luisteren naar het ware onderwijs van de Bijbel in de kerk, waar zullen ze dan luisteren en geleid worden in Gods wegen. God is vele levens aan het veranderen door Zijn glorie te openbaren vanuit Zijn Woord. Hongerige zielen krijgen een geestelijke maaltijd tijdens de zondagse prediking. Ik richt veel van mijn aandacht op de jeugd van de kerk in deze dagen, omdat ik denk dat als we een verschil willen zien in de komende toekomst, we kwaliteitstijd moeten doorbrengen met onze kerkjeugd. Zo lezen we bijvoorbeeld een christelijke roman over pornografie in de jeugdbijeenkomst, wat mijn jeugd alarmeert om weg te blijven van pornografie.