In het zuiden van Afrika, grenzend aan o.a. Tanzania en Angola, ligt het land Zambia. In dit land is het christendom de grootste religie, maar liefst 87% van de bevolking behoort hiertoe. Er bestaat echter een grote verscheidenheid aan religieuze tradities; in veel kerken mengen traditionele religieuze ideeën zich gemakkelijk met christelijke opvattingen.

Vanaf 2019 heeft NET contacten in Zambia. Voorganger Lawson Limao heeft vorig jaar onze online cursus gevolgd, om toegerust te worden zodat hij andere voorgangers onderwijs en training te geven. Zijn enthousiasme en de vraag naar goed opgeleide voorgangers in Zambia hebben er toe geleid dat begin 2020 de eerste conferentie is georganiseerd, waarmee het NET Studiecentrum in Zambia officieel van start is gegaan.

Deze conferentie vond plaats in het district Kabwe, 150 km van de hoofdstad van Zambia. Tijdens de conferentie werd een begin gemaakt met het NET Curriculum, waarvan het eerste deel ‘God’s way of Salvation’ is. Lawson mocht zelf, samen met andere trainers, hetgeen hij geleerd heeft doorgeven aan anderen. Er namen elf lokale kerken en eenendertig studenten deel aan de training!

Op dit moment is Lawson in samenspraak met NET bezig met de voorbereidingen voor de tweede conferentie. Deze zal naar verwachting in juni/juli plaatshebben, en hierbij zullen enkele collega’s namens NET aanwezig zijn.