Door dit project wordt het werk van NET wereldwijd mogelijk gemaakt. Onder de activiteiten van dit project valt de toerusting en begeleiding van lokale coaches en trainers. Dit vindt voor het grootste gedeelte online plaats.

Begin 2019 werd het NET Curriculum vastgesteld (zie project Ontwikkeling Cursussen). Via online cursussen en NET Studiecentra volgen pastors een driejarig opleidings- en toerustingsprogramma.

In oktober 2019 ging het eerste NET Train-the-Trainer traject van start: 26 potentiële trainers uit verschillende landen volgen nu de online cursus ‘God’s way of Salvation’. De trainers gaan deze cursus doorgeven aan andere voorgangers, waarna ze een tweede NET cursus kunnen gaan volgen. Daarna zal blijken hoe de kennismaking tussen de potentiële trainers en NET ‘uitpakt’. Als dit positief is zal NET vervolgens stappen zetten om de teams didactisch toe te rusten, zodat zij goed voorbereid aan hun én onze missie kunnen werken.