In sommige steden in Afrika staat bijna op elke hoek van de straat een kerk. De kerk groeit er namelijk erg hard. Toch zijn er enkele bedreigingen zichtbaar op het Afrikaanse continent. Ten eerste wordt er door veel laagopgeleide predikanten en evangelisten regelmatig on-bijbels onderwijs gegeven. Het zogenaamde welvaartsevangelie wordt veel gehoord op dit continent. Het tweede gevaar is de oprukkende islam: olieproducerende landen ‘planten’ moskeeën op plaatsen waar de islam nog afwezig is. De omwonenden worden gelokt door het geld en de locatie. Ten slotte, het derde gevaar is de secularisatie. Het oprukkende westerse gedachtegoed zorgt ervoor dat vooral jongeren contact verliezen vooral jongeren. Voor NET Foundation betekent dit dat Bijbelgetrouw en theologisch onderwijs voor het continent een speerpunt is.

Verder ondersteunt NET Foundation het online afstandsonderwijs van de Bijbelscholen KEST in de hoofdstad Kampala (Oeganda), ILU in Nairobi (Kenia) en ETC in Addis Abeba (Ethiopië). Deze scholen bereiken honderden studenten in hun taalgebied. Het doel is dat NET Foundation deze Bijbelscholen gemiddeld één keer per jaar een bezoek brengt. In 2022 hebben de eerste studenten van deze studiecentra een certificaat mogen ontvangen voor het volgen van de tien cursussen. Ook is er nu in Zambia een studiecentrum in opstart.

Naast de samenwerking met bovenstaande Bijbelscholen is NET Foundation in gesprek met andere potentiële partners in verschillende landen in Afrika.