In sommige steden in Afrika vind je op haast elke hoek van de straat een kerk. De kerk groeit er zo hard, dat er in 2018 voor het eerst in de wereldgeschiedenis meer christenen in Afrika dan in Latijns-Amerika woonden. Er zijn enkele bedreigingen zichtbaar op het Afrikaanse continent. Het eerste is dat er door veel laagopgeleide predikanten en evangelisten regelmatig on-Bijbels onderwijs gegeven wordt. Het zogenaamde welvaartsevangelie wordt veel gehoord op dit continent. Het tweede gevaar is de oprukkende islam: olieproducerende landen ‘planten’ moskeeën op plaatsen waar de islam nog afwezig is; het geld en de plek lokt de omwonenden. Het derde gevaar is de secularisatie. Door het oprukkende westerse gedachtegoed verliezen vooral jongeren het contact met de kerk. Voor NET betekent dit dat goed Bijbelgetrouw en Christocentrisch theologisch onderwijs voor het continent een speerpunt is.

NET ondersteunt het online afstandsonderwijs van de Bijbelscholen KEST in de hoofdstad Kampala (Oeganda), ILU in Nairobi (Kenia) en ETC in Addis Abeba (Ethiopië). Deze scholen bereiken honderden studenten theologie in hun taalgebied. NET brengt deze Bijbelscholen gemiddeld één keer per jaar een bezoek. In 2019 zijn we in Kenia en Oeganda gestart met studiecentra, waar lokale trainers laagopgeleide voorgangers trainen en hen toerusten voor hun werk als pastor, evangelist of zondagschoolleider in hun gemeenten. In 2022 hebben de eerste studenten van deze studiecentra een certificaat mogen ontvangen voor het volgen van de tien cursussen van NET, verdeeld over drie jaar. In Zambia is een studiecentrum in opstart. In Ethiopië wordt ook gebruik gemaakt van onze materialen.

Naast de samenwerking met bovenstaande Bijbelscholen is NET in gesprek met andere potentiële partners in verschillende landen in Afrika.