Het online NET Curriculum, dat wij met dit doel hebben ontwikkeld, bestaat uit een tiental cursussen die van groot belang zijn voor voorgangers, evangelisten en andere mensen die een leidinggevende taak in de gemeente hebben. Cursusthema’s zijn:

1. God’s way of Salvation (Over de orde van het heils)

2. God’s call to ministry (Geroepen door God: over de roeping tot het ambt)

3. Survey of the Old Testament (Gods Woord: over het Oude Testament)

4. Survey of the New Testament (Gods Woord: over het Nieuwe Testament)

5. Passion to preach (Preken vanuit de Bijbel)

6. Desire to teach (Onderwijs geven vanuit de Bijbel)

7. Discipleship (Leven als christen, persoonlijk en in de maatschappij (diaconaat))

8. Pastoral Care (Geven van pastorale zorg)

9. Marriage and Family (Huwelijkspastoraat)

10. Servant leadership (Leiding geven als dienstknecht  en dat leren aan anderen. Het Evangelie verkondigen in een wereld die God niet kent.)

Elke cursus bestaat uit: leesteksten, video’s, discussiefora, opdrachten, handleiding voor de trainers.