Wij bieden in het NET curriculum een tiental cursussen aan die belangrijk zijn voor voorgangers, evangelisten en anderen die een leidinggevende taak hebben in de gemeente. 

De cursusthema’s zijn:

1. God’s way of salvation (De orde des heils)

2. God’s call to ministry (De roeping tot het ambt)

3. Survey of the Old Testament (Oude Testament)

4. Survey of the New Testament (Nieuwe Testament)

5. Passion to preach (Homiletiek: studeren in de Bijbel en het Woord met passie preken)

6. Teaching God’s way (Onderwijs in de gemeente a.d.h.v. het Onze Vader en de Apostolische Geloofsbelijdenis) 

7. Caring for God’s flock (Pastoraat)

8. Christian marriage and family (Huwelijkspastoraat)

9. Living for Christ (Werk van de Heilige Geest en diaconaat).

10. The Church, the body of Christ (Leiding geven in de kerk. Het Evangelie verkondigen in een wereld die God niet kent.)

Elke cursus bestaat uit: een tekstboek, video’s, discussiefora, opdrachten en handleidingen voor de trainers. Na een cursus ontvangt de cursist een handleiding om de cursus als trainer door te kunnen geven aan andere voorgangers en evangelisten in het eigen netwerk. 


 

NET Curriculum

Serving in God’s vineyard