Wij bieden in het NET curriculum een tiental cursussen aan die belangrijk zijn voor voorgangers, evangelisten en anderen die een leidinggevende taak hebben in de gemeente. 

De cursusthema’s zijn:

1. God’s way of Salvation (De orde des heils)

2. God’s call to ministry (De roeping tot het ambt)

3. Survey of the Old Testament (Oude Testament)

4. Survey of the New Testament (Nieuwe Testament)

5. Passion to preach (Homiletiek: studeren in de Bijbel en het Woord met passie preken)

6. Teaching God’s way (Belangrijke thema’s van de kerk van alle eeuwen, zoals 12 Artikelen en het Onze Vader)

7. Caring for God’s flock (Pastoraat)

8. Christian Marriage and Family (Huwelijkspastoraat)

9. Living for Christ (Werk van de Heilige Geest en diaconaat).

10. The Church, the Body of Christ (Leiding geven in de kerk. Het Evangelie verkondigen in een wereld die God niet kent.)

Elke cursus bestaat uit: leesteksten, video’s, discussiefora, opdrachten en handleidingen voor de trainers.