NET Foundation werkt al enige tijd in Afrika. In oostelijk Afrika zijn de eerste studenten gediplomeerd. We hebben de wens om het werk uit te breiden richting de westkust. Ook daar zijn laaggeschoolde voorgangers en evangelisten die wij willen gaan toerusten en bemoedigen. Naast het Engelstalige en Spaanstalige curriculum zal er met de tijd voor dit project ook een Franstalig curriculum moeten komen. Voor ons betekent dit dat we mensen moeten vinden die de Franse taal beheersen of het zich eigen willen maken.

Op dit moment bevindt dit project zich in een pioniersfase. Er zijn contacten gelegd in o.a. Togo. Vanuit deze contacten willen we plannen maken hoe we hier het werk gestalte kunnen geven. Het is onze wens dat ook hier met de tijd studiecentra kunnen worden opgericht, van waaruit lokale voorgangers anderen weer toerusten om het werk van voorganger goed te kunnen doen.