In sommige steden in Afrika staat bijna op elke hoek van de straat een kerk. De kerk groeit er namelijk erg hard. Toch wordt er veel welvaartsevangelie verkondigd, waardoor Bijbelgetrouw onderwijs urgent is. In Oeganda is in 2019 een studiecentra gestart. In 2022 hebben de eerste studenten van deze studiecentra een certificaat mogen ontvangen voor het volgen van de tien cursussen. Verder ondersteunt NET Foundation het online afstandsonderwijs van de Bijbelschool KEST in de hoofdstad Kampala.


“En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen (2 Tim. 2:2).”

De missie van NET Foundation is het toerusten van voorgangers en evangelisten over de hele wereld. Dit doen we aan de hand van 4 pijlers: 

  1. Studiecentra: er worden lokale conferenties georganiseerd in de landen waar we actief zijn. Deze worden bijgewoond door voorgangers en evangelisten. Lokale trainers (die door NET Foundation toegerust zijn) doceren de cursussen. 
  2. Partnerscholen: wij ondersteunen Bijbelscholen met het NET Curriculum en/of met didactische hulp, zodat zij studenten kunnen opleiden en toerusten. 
  3. Online onderwijs: via het platform ItsLearning krijgen studenten het NET Curriculum online aangeboden. Hierin worden ze ondersteund en begeleid door een e-coach en buddy’s. 
  4. Diaconale hulp: naast het aanbieden van toerusting, is NET Foundation ook actief met een onderzoek om hulp te bieden in diaconale nood. 

Het NET Curriculum bestaat uit een tiental cursussen. Aan de hand hiervan worden voorgangers en evangelisten door NET Foundation toegerust. Klik hier om het curriculum te zien.