De drie opleidingen in Egypte, Israël en de Palestijnse gebieden (Bethlehem) bereiken honderden voorgangers en christenen in vaak ver afgelegen gebieden. Onder hen zijn ook huisgroepleiders die er niet openlijk voor uit kunnen komen dat ze het Evangelie van Jezus Christus kennen en doorgeven.

In 2012 is een samenwerking tot stand gekomen met de theologische opleiding Israël College of the Bible (ICB). Het ICB biedt cursussen aan in het Engels, Hebreeuws, Russisch en Arabisch. De meeste studenten zijn Messiasbelijdende joden. Ook zijn er Arabischsprekende christenen en christenen vanuit andere continenten die het afstandsonderwijs van het ICB volgen. Het ICB heeft een stabiel aantal van ongeveer driehonderd online studenten en is onderdeel van de invloedrijke organisatie One for Israël. 

Het Bethlehem Bible College (BBC) biedt Bijbelgetrouw professioneel onderwijs online aan. De ruim 200 studenten kunnen kiezen uit 80 cursussen, die aangeboden worden. Het materiaal dat het BBC produceert, is behalve Bijbels en Christocentrisch, zeker ook professioneel en contextueel.

In Egypte werkt NET  Foundation samen met de Coptisch Church of Egypt (CCE). Hier wordt een bacheloropleiding aangeboden voor toekomstige kerkleiders. Momenteel studeren er zo’n 70 studenten. Van de 50 cursussen die men wil aanbieden zijn er op dit moment 37 beschikbaar. Deze cursussen zijn allemaal ontwikkeld door experts op het gebied van de Vroege Kerk.