Deze drie opleidingen in Egypte, Israël en de Palestijnse gebieden (Bethlehem) bereiken honderden voorgangers en christenen in vaak ver afgelegen gebieden. Onder hen zijn ook huisgroepleiders die in Jemen, Iran of Afghanistan er niet openlijk voor uit kunnen komen dat ze het Evangelie van Jezus Christus kennen en doorgeven.

In 2012 is een samenwerking tot stand gekomen met de theologische opleiding Israël College of the Bible (ICB). Het ICB biedt cursussen aan in het Engels, Hebreeuws, Russisch en Arabisch. De meeste studenten zijn Messiasbelijdende joden, maar er zijn ook Arabischsprekende christenen en christenen vanuit andere continenten die het afstandsonderwijs van het ICB volgen. Het ICB heeft ongeveer driehonderd online studenten en is onderdeel van de invloedrijke organisatie One for Israël (oneforisrael.org).

Er staan nu achttien cursussen online, die aan honderdvijftig studenten in het Midden-Oosten aangeboden worden; een doel dat het Bethlehem Bible College (BBC) gesteld had voor 2018. Afgelopen tijd hebben twee bestuursleden samen met Adriaan Verwijs een bezoek gebracht aan het ICB en het BBC en vooral het laatste bezoek was goed. Veel van de video’s worden in een eigen studio opgenomen. Het materiaal dat het BBC produceert is behalve Bijbels en Christocentrisch, zeker ook professioneel en contextueel.