In sommige steden in Afrika vind je op haast elke hoek van de straat een kerk. De kerk groeit er zo hard, dat er in 2018 voor het eerst in de wereldgeschiedenis meer christenen in Afrika dan in Latijns-Amerika woonden. Er zijn enkele bedreigingen zichtbaar op het Afrikaanse continent. Het eerste is dat er door veel laagopgeleide predikanten en evangelisten regelmatig onbijbels onderwijs gegeven wordt. Het tweede gevaar is de oprukkende islam: olieproducerende landen ‘planten’ moskeeën op plaatsen waar de islam nog afwezig is; het geld en de plek lokt de omwonenden. Het derde gevaar is de secularisatie. Door het oprukkende westerse gedachtegoed verliezen vooral jongeren het contact met de kerk. Voor NET betekent dit dat goed Bijbelgetrouw en Christocentrisch theologisch onderwijs voor het continent een speerpunt is.

Ds. Eric Ngala dankt God dat hij destijds mensen van NET ontmoette. Hij geeft aan dat veel mensen uit omliggende dorpen en steden hem vragen daar te komen om training te geven. De vraag naar uitbreiden is er absoluut. Dit is voor hem de kans om uit te breiden en gelukkig wordt dit dankzij NET mogelijk gemaakt. Eric heeft de ambitie de komende tijd meer conferenties te geven in omliggende dorpen en steden.

Momenteel worden er in Kenia in vijf gebieden trainingen verzorgd.

Verstoten door je familie

Het zal je gebeuren: je man overlijdt, je blijft met zeven kinderen achter en […]

Lees meer

I have a dream …

Terwijl in Nederland het aantal christenen steeds meer afneemt, groeit de kerk in Kenia. […]

Lees meer

‘God houdt mij vast, door Hem leef ik nog!’

Sydon Kundu is een van de studenten van NET Foundation in Kitale. Trots liet […]

Lees meer