Met 1,3 miljard inwoners heeft India nog meer mensen dan er opgeteld in Europa en de Verenigde Staten wonen. De meerderheid van de bevolking is hindoe. De oudste kerkelijke documenten stammen uit de derde eeuw, en daarin wordt de apostel Thomas genoemd als de eerste zendeling en kerkplanter. Christenen vormen nog geen drie procent van de bevolking. Onder premier Narendra Modi die sinds 2014 het land regeert, wordt de vrijheid van christenen ingeperkt en wel zo, dat de meest bekende organisatie op dat gebied inschat dat er in India twee keer meer vervolgde christenen zijn dan in China. In de ranglijst van de World Watch List staat India op de 11e plaats (twee jaar geleden nog op 25). Enkele tientallen christenen en voorgangers worden er jaarlijks gedood om hun geloof. Operation World ziet het opleiden van kerkleiders op dit moment als de belangrijkste taak voor de gemeente van Christus in India.

Uit onze contacten blijkt dat er nu ‘nog’ vrijheid is om voorgangers op te leiden, dat er nu ‘nog’ vrijheid is om samen te komen. Dit alles laat de urgentie zien om voor het land en de kerk te bidden en om aanwezig te zijn in India om kerkleiders toe te rusten.

NET is sinds 2018 in India aanwezig om te bouwen aan een NET Studiecentrum India.