Gelovigen met een moslimachtergrond hebben het erg moeilijk. Zondagse samenkomsten van christenen ondervinden weinig hinder, maar de toegang tot de kerken vindt plaats onder bewaking. Christenen die we ontmoetten gaven zonder uitzondering aan dat er spanningen zijn en dat er vervolging is, maar in mindere mate dan de media ons wil doen geloven. Op dit moment staat dit land hoog op de lijst van Open Doors van landen waar christenvervolging plaatsvindt.

Vanuit NET Foundation zijn we al enkele jaren betrokken bij de kerk in dit land. In 2019 heeft de eerste toerusting van voorgangers plaatsgevonden.