In dit land hebben gelovigen met een moslimachtergrond het erg moeilijk. Zondagse samenkomsten van christenen ondervinden weinig hinder, maar de toegang tot de kerken vindt plaats onder bewaking. Christenen die we ontmoetten gaven zonder uitzondering aan dat er spanningen zijn en dat er vervolging is, maar in mindere mate dan de media ons wil doen geloven. Op dit moment staat dit land hoog op de lijst van Open Doors van landen waar christenvervolging plaatsvindt.

Het verlangen naar Bijbels onderwijs is groot! Vanuit NET Foundation zijn we al enkele jaren betrokken bij de kerk in dit land. In april 2019 heeft de eerste toerusting van voorgangers plaatsgevonden, hier waren 25 voorgangers en kerkleiders uit 5 verschillende kerken aanwezig. In augustus 2019 is deze conferentie geëvalueerd, en er is gebleken dat een aantal conferentiegangers het geleerde inmiddels zelf doorgeeft aan anderen.

Ook in dit land is het streven om drie jaar lang drie trainingen per jaar te organiseren. Voor elke training moet het bijbehorende cursusboek in de lokale taal vertaald worden. De trainingen worden nu gegeven in één christelijke wijk, maar de lokale NET-coördinator gaat het werk uitbreiden naar andere christelijke wijken.