In dit land hebben gelovigen met een moslimachtergrond het erg moeilijk. Christenen mogen op zondag samenkomen en ondervinden weinig hinder, maar om extremistisch geweld te voorkomen is er bewaking aanwezig bij de kerken. Christenen die we ontmoetten gaven zonder uitzondering aan dat er spanningen zijn en dat er vervolging is. Dit is in mindere mate dan de media ons willen doen geloven. Op dit moment staat dit land hoog op de lijst van Open Doors van landen waar christenvervolging plaatsvindt.

Het verlangen naar Bijbels onderwijs is groot! Vanuit NET Foundation zijn we al enkele jaren betrokken bij de kerk in dit land. In april 2019 heeft een eerste toerusting van voorgangers plaatsgevonden, hier waren 25 voorgangers, kerkleiders en zondagschoolleiders uit 5 verschillende kerken aanwezig. In het derde kwartaal van 2022 hebben we conferenties bijgewoond met respectievelijk 65 en 22 aanwezigen. Hierbij waren opvallend veel jongeren aanwezig. Ondanks de extreme weersomstandigheden in dit land, temperaturen boven de 40 graden en dan samengepakt in een hut met een dak van klei, riet en takken, bleven de deelnemers komen. De honger naar Bijbelgetrouw onderwijs is groot. De thema’s ‘bekering’, ‘vergeving van zonden’ en ‘vernieuwing van het leven’ spraken erg aan. Op hun beurt geven de deelnemers het gehoorde ook weer door aan anderen.

Ook in dit land is het streven om drie jaar lang drie trainingen per jaar te organiseren. Voor elke training moet het bijbehorende cursusboek in de lokale taal vertaald worden. We zijn met de trainingen begonnen in één christelijke wijk, maar de lokale NET-coördinator heeft het werk uitgebreid naar andere christelijke wijken en zoekt naar nog meer mogelijkheden.