In Cuba zien we de laatste jaren een enorme economische malaise, ten gevolge van de spanningen tussen Rusland, als communistische partner en Oekraïne. In 2018 is hier een studiecentrum van NET Foundation begonnen. Na de cursussen, geven de voorgangers de training door aan anderen. Zo kunnen sneller meer voorgangers bereikt worden: delen = vermenigvuldigen! Dat dit laatste ook gebeurt, zien we inderdaad. Ook in Mexico zijn we actief. Ook hier is een studiecentra opgezet en zijn er contacten met 5 Bijbelscholen. Om de studenten zo goed mogelijk te kunnen bedienen, wordt het hele curriculum vertaald in het Spaans.


“En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen (2 Tim. 2:2).”

De missie van NET Foundation is het toerusten van voorgangers en evangelisten over de hele wereld. Dit doen we aan de hand van 4 pijlers: 

  1. Studiecentra: er worden lokale conferenties georganiseerd in de landen waar we actief zijn. Deze worden bijgewoond door voorgangers en evangelisten. Lokale trainers (die door NET Foundation toegerust zijn) doceren de cursussen. 
  2. Partnerscholen: wij ondersteunen Bijbelscholen met het NET Curriculum en/of met didactische hulp, zodat zij studenten kunnen opleiden en toerusten. 
  3. Online onderwijs: via het platform ItsLearning krijgen studenten het NET Curriculum online aangeboden. Hierin worden ze ondersteund en begeleid door een e-coach en buddy’s. 
  4. Diaconale hulp: naast het aanbieden van toerusting, is NET Foundation ook actief met een onderzoek om hulp te bieden in diaconale nood. 

Het NET Curriculum bestaat uit een tiental cursussen. Aan de hand hiervan worden voorgangers en evangelisten door NET Foundation toegerust. Klik hier om het curriculum te zien.