Een quote uit het leven gegrepen. In Cuba zien we de laatste jaren een enorme economische malaise, ten gevolge van de spanningen tussen Rusland, als communistische partner en Oekraïne. 

In 2018 ging hier ook een NET Studiecentrum van start. De conferenties telden samen bijna 150 deelnemers. Op twee plaatsen werd een training gegeven over de roeping en taken van een voorganger en in één plaats ook een training over preken. Ook zes mensen die verbonden zijn aan een Bijbelschool volgden de eerste cursus. De bedoeling is dat zij daarna de training zelf gaan geven aan andere pastors op Cuba. Zo kunnen sneller meer voorgangers bereikt worden: delen = vermenigvuldigen! Dat dit laatste ook gebeurt, zien we inderdaad. Op dit moment zijn er vier plaatsen in Cuba waar voorgangers worden toegerust. Ieder jaar worden er drie cursussen gegeven. Na ruim drie jaar is het hele NET curriculum doorlopen.

Ook in Mexico zijn we actief vanuit NET. We hebben hier contact met drie Bijbelscholen, waar in totaal 635 studenten onze cursussen volgen. Om de studenten zo goed mogelijk te kunnen bedienen, wordt het hele curriculum vertaald in het Spaans.