Vanochtend belde broeder Sulaiman* uit India. Sulaiman woont in een dorpje ergens in het grote India. Hij woont in een klein dorpje, waar het relatief rustig is. Hij belde om te vertellen dat er opnieuw een voorganger gevangen is gezet.

Het is de derde keer dit jaar dat er een pastor gevangen is genomen in dit deel van India. Sulaiman is erg actief in zijn omgeving. In de afgelopen dertig jaar heeft hij, samen met zijn team ruim zeshonderd kleine kerkjes geplant, zogenaamde ‘home churches’. We vinden deze huiskerken in kleine dorpjes in de wijde omgeving. Deze home churches zijn groepen met gelovigen, die het Evangelie op hun beurt weer verder de wereld inbrengen. In steeds wijdere kringen worden zo mensen bereikt met het Evangelie. Dit is ook de doelstelling van NET: mensen bereiken, die op hun beurt weer anderen bereiken.

De regering is dit echter een doorn in het oog. Vervolging van christenen en moslims, als religieuze minderheden in het grote India, waar 1 op de 42 hindoes christen is, is steeds meer regel dan uitzondering. Veel grote NGO’s hebben om deze reden India al moeten verlaten. Het overmaken van geld, om zo deze kerkjes te helpen, is nagenoeg onmogelijk gemaakt. 

Het is de regering die eigenlijk de touwtjes in handen heeft. En de laatste tijd worden deze touwtjes steeds strakker getrokken. Gelukkig is er in de afgelegen streken nog veel mogelijk. Er is daar nog een zekere mate van vrijheid. Kerken, en dus ook de home churches kunnen redelijk vrij bewegen. Maar dit maakt hen ook meer kwetsbaar voor het strenge regiem. Door de ervaren vrijheid gaan evangelisten vrij hun gang. Maar juist wanneer men wat onoplettend is, worden huiskerken overvallen. 

Afgelopen zondag was het weer raak. Bij een van de huiskerken is weer een inval geweest. Terwijl pastor Deepak* bezig is met zijn preek, wordt er op de deur gebonsd. Voor de aanwezigen in de gaten hebben wat er gebeurt, lopen twee agenten naar broeder Deepak, alsof hij een gevaarlijke crimineel is. Twee anderen staan bij de deur om mensen die willen vluchten, tegen te houden. Broeder Deepak wordt in de boeien geslagen en meegenomen, voor het oog van zijn vrouw en zijn twee dochters. Terwijl de dochters snikkend tegen hun moeder aankruipen, wordt hun vader weggeleid. De komende weken zal papa achter slot en grendel zitten. En in India zijn de gevangenissen nu niet bepaald een hotel.

Sinds de zomer is dit volgens Sulaiman al de tweede inval in een van ‘zijn’ huiskerken, waarbij de voorganger meegenomen is. Het is de derde keer dit jaar.  

*De namen zijn om veiligheidsredenen gefingeerd.

DONEER