Voorganger Eric Ngala stuurde ons vanuit Kenia een mooie paasgroet, waarvan wij graag wat passages met u delen.

‘We gedenken deze dagen dat de Heere Jezus Christus aan het kruis is gestorven, en de eerste dag van de week weer is opgestaan. Hij leed om onze zonden te betalen met de prijs van Zijn leven. Daarom moeten wij ons vertrouwen op Hem stellen en Hem gehoorzamen. Velen vragen zich in deze periode af: waar is God als mensen lijden? Dit is niet de eerste keer dat mensen deze vraag stellen. We moeten oppassen voor mensen die leren dat als je gered bent, je niet meer zult lijden. De geschiedenis van Job laat ons zien dat het niet belangrijk is om antwoorden op je vragen te krijgen, maar dat we God in alle omstandigheden vertrouwen. Hieraan vasthouden geeft ware vrijheid! De Bijbel leert ons dat God het lijden gebruikt om ons te herinneren aan onze afhankelijkheid van Hem, en om ons te leren niet te gericht te zijn op het leven op aarde, maar uit te zien naar de eeuwige toekomst.’

Eric Ngala vanuit huis aan het werk. Wegens het uitvallen van elektriciteit maakt hij gebruik van een solar lamp.

‘In Kenia zijn mensen afgelopen tijd zoveel bezig geweest met kleinigheden en politieke successen, maar toen het coronavirus opdook, werden zoveel dingen niet meer zo belangrijk. Mensen gingen serieus nadenken over het vaststaande feit van hun eigen sterven. In dat licht betekenen politieke macht en successen zo weinig! Wat elke zondaar nodig heeft is Jezus! In het leven is Hij mijn leven, in de dood is Hij mijn dood. In armoede is Hij mijn rijkdom, in ziekte mijn gezondheid, in duisternis is Hij mijn Licht. God is er en Hij heeft de totale controle over alle tijden en in alle omstandigheden!’