NET Foundation werkt wereldwijd samen met lokale Bijbelscholen en theologische opleidingen. Dit heeft grote voordelen: zij kennen de cultuur en spreken de taal! De samenwerkingsvorm kan per land verschillen. Belangrijk is dat we elkaar qua identiteit, missie en professionaliteit herkennen en bereid zijn samen te werken op basis van gelijkwaardigheid. NET komt veelal in contact met lokale opleidingen via de netwerken van GZB, ZGG, Open Doors, ZOA, IRS, SEZ, Overseas Council en andere (diaconale) zendingsorganisaties. De afgelopen jaren heeft NET met ongeveer 50 lokale opleidingen samengewerkt.

In de (gesloten) gebieden waar weinig of geen andere zendingsorganisaties aanwezig zijn en een samenwerking met lokale opleidingen niet mogelijk blijkt, zoekt NET samenwerking met Bijbelgetrouwe kerken en voorgangers, die namens ons de toerusting lokaal verzorgen. Zij worden eerst zelf door NET toegerust en intensief begeleid.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!