Geroepen om te verkondigen

De diepste drijfveren van het werk van NET Foundation komen op uit de woorden van de Heere Jezus aan Zijn discipelen, om het Koninkrijk van God wereldwijd te verkondigen en alle volken te onderwijzen. Dit vond daadwerkelijk plaats na de uitstorting van de Heilige Geest. Vandaag weten wereldwijd tienduizenden (leken)voorgangers en evangelisten zich geroepen om in navolging van de apostelen, de woorden van de Bijbel in hun omgeving te verkondigen. De overgrote meerderheid van deze mensen heeft hiervoor echter onvoldoende Bijbelse en praktische toerusting ontvangen. Hierdoor staan veel predikers – vaak onbewust en ongewild – open voor onjuiste Bijbelse opvattingen over het karakter en de doorwerking van het Evangelie in levens van mensen en lokale gemeenschappen. Vooral allerlei afgeleide vormen van het zogenaamde welvaartsevangelie hebben een schadelijke invloed op de verkondiging en verspreiding van het Evangelie.

 

 

De samenstelling van het NET bestuur en directie is als volgt: ds. Laurens den Butter (voorzitter), drs. Rens Rottier (tweede voorzitter), drs. Rik van Groningen (penningmeester), prof. dr. Mart-Jan Paul, drs. Tineke van der Waal-Goudriaan (secretaris), Raymond Warnaar (missionair directeur). Annemarie van Kranenburg (operationeel directeur), dhr. Bart Bolier en Drs. Anneke Kloosterman-Van der Sluijs.

 

Onze mensen

Op ons kantoor in Apeldoorn (en online op afstand) werken we met een groep van gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers.

Edgar Baldeón, Henriëtte Giesberts, Wilfred van der Kooij, Fabricio Medina, Gerard Middelkoop, Arjan van den Noort, Rina van Pelt, Hanny Roeleveld, Adriaan Verwijs, Raymond Warnaar,  Corien de Wit, Apollo Makara, Lazarus Gatimu en Jorinda Mulder.

We werken vanuit drie pijlers:

Studiecentra

NET Foundation rust voorgangers toe. Online en via lokale trainingen. Hiervoor zijn er zeven […]

Lees meer

Online toerusting

Een onderdeel van het werk van NET Foundation is het toerusten van lokale voorgangers […]

Lees meer

Bijbelscholen

NET Foundation ondersteunt wereldwijd lokale Bijbelscholen en theologische opleidingen bij de invoering van afstandsonderwijs. […]

Lees meer