Tweeduizend jaar geleden kregen de discipelen de belangrijke opdracht van de Heere Jezus om Zijn Koninkrijk wereldwijd bekend te maken. Die opdracht wordt uitgevoerd: tot op de dag van vandaag geven lokale evangelisten en voorgangers het evangelie met veel ijver en bewogenheid door tot in de verste uithoeken van de aarde. Dit is enorm bemoedigend en verblijdend.

Tegelijk hebben deze lekenvoorgangers vaak zelf geen opleiding gevolgd. Dat geldt wereldwijd voor maar liefst 90 procent van de voorgangers. Om de genade en vreugde van het evangelie in prediking, pastoraat en zorg voor de naasten helder te laten klinken, hebben zij toerusting nodig. Dát is de missie en passie van NET. Al 12,5 jaar lang ondersteunen we deze gedreven mensen met praktisch en Bijbelgetrouw onderwijs. Dat doen we wereldwijd en in het bijzonder daar waar de omstandigheden moeilijk zijn.

 

NET in vogelvlucht

2006- Starten
29 augustus 2006: formele oprichting van NET Foundation. Voorzitter van bestuur is Maarten Burggraaf, voormalig rector van de CHE. Op 1 november volgt de benoeming van Raymond Warnaar als bureaumanager (later directeur) met kantooradres in Rijssen. Samenwerking ontstaat met CHE, ZGG en GZB en met Bijbelscholen in Ecuador en Colombia.

2009- Pionieren
NET Foundation ondersteunt nieuwe Bijbelscholen in Peru, Chile, Brazilië, Argentinië, Israël, Namibië en Zuid-Afrika om online studenten toe te rusten. Meer dan tweeduizend studenten volgen theologisch onderwijs online. NET verhuist in 2012 naar Apeldoorn en samen met Berlinde Bouw wordt een begin gemaakt om vrijwilligers bij het werk van NET te betrekken.

2012- Bouwen
Door samenwerking met Bijbelscholen in Mexico, Bethlehem, het Arabisch schiereiland en Kenia kunnen veel geïsoleerde voorgangers en evangelisten online toegerust worden. Het aantal studenten wereldwijd groeit richting de vijfduizend. Een team van 15 enthousiaste medewerkers en vrijwilligers ondersteunt het werk van NET in de projecten wereldwijd en in de fondsenwerving en communicatie.

2016- Evalueren
NET betrokken bij DEL-project van Erdee in Uganda, in samenwerking met ZOA. Veel voorgangers in afgelegen gebieden kunnen niet online toegerust worden. Bezinning vindt plaats: hoe kunnen we deze doelgroep toch bereiken? Door NET studiecentra! Start met het ontwikkelen van een eigen curriculum met 9 thema’s voor voorgangers. Start ontwikkeling materialen en videolessen.

2019- Jubileren
NET besluit om, naast samenwerking met lokale Bijbelscholen, eigen studiecentra te openen in Kenia, Uganda, India, Pakistan, Cuba en Ecuador. Het cursusmateriaal wordt verder ontwikkeld en door lokale medewerkers gecontextualiseerd en vertaald. De cursisten krijgen de opdracht om het geleerde te delen in hun eigen gemeente. September 2019: 12,5 jarig jubileum NET. Introductie van de nieuwe huisstijl.

 

Biedt online leren dezelfde mogelijkheden als contactonderwijs?

Jazeker! Online onderwijs zorgt ervoor dat studenten onafhankelijk van plaats of tijdstip kunnen leren. Ze hebben op ItsLearning toegang tot de leerstof, opdrachten, proeftoetsen en een discussieforum. Bij het online leren ontstaat er contact met de e-coach en de buddy’s, waardoor eventuele begeleiding mogelijk is. 

Waarom ontwikkelt NET Foundation cursusmateriaal?

NET Foundation heeft besloten om zelf het NET Curriculum te ontwikkelen in samenwerking met lokale partners. De belangrijkste reden hiervoor is dat veel lokale scholen geen Bijbelgetrouwe materialen kunnen ontwikkelen. Een van de kernwaarden van NET Foundation is namelijk Bijbelgetrouw.