NET FOUNDATIONNIET ZO MAAR EEN STICHTINGIn alles wat we doen, weten wij ons afhankelijk van God

IDENTITEIT

NET is een interkerkelijke stichting ontstaan vanuit de reformatorische kerken. Van de deelnemende instellingen wordt gevraagd dat ze de Bijbel als het geïnspireerde en betrouwbare Woord van God erkennen, zoals dit door de Drie Formulieren van Enigheid beleden wordt.

BESTUUR

Het bestuur van NET bestaat uit bevlogen en ervaren mensen met een achtergrond in theologie, onderwijs, zending en/of technologie. Het huidige bestuur bestaat uit: drs. Gert Nieuwenhuis (voorzitter), prof. dr. Mart-Jan Paul (2e voorzitter), drs. Tineke van der Waal (secretaris). , dr. ir. Henk Kievit (penningmeester), Ir. Wim Hanekamp, Steven Middelkoop, drs. Rens Rottier.

Kijk hier voor de statuten van NET Foundation.

ONZE VISIE EN MISSIE

De visie van NET Foundation is dat betrouwbaar theologisch onderwijs wereldwijd via het internet toegankelijk is, zodat voorgangers, evangelisten, kerkelijk werkers en andere geïnteresseerden - die vanwege verhinderende factoren als afstand, werk, gezinsomstandigheden of veiligheid niet in staat zijn om een gewone opleiding te volgen - dit voor een groot gedeelte via een digitale leeromgeving kunnen doen, afgewisseld met contactmomenten. 

Onderwijs moet aansluiten bij de eigen context en cultuur. Daarom werkt NET wereldwijd samen met lokale erkende theologische opleidingen. NET helpt deze opleidingen bij het opzetten van digitaal onderwijs. We doen dit op drie manieren. In de eerste plaats stellen we via internet een professionele en gebruiksvriendelijke leeromgeving ter beschikking. In de tweede plaats verzorgen we didactische training over e-learning en de invoering ervan en ten slotte bieden wij theologische cursusmaterialen aan en stimuleren wij de deelnemende opleidingen om hun eigen cursussen met andere organisaties te delen. 

Contact

NET Foundation
Laan van Westenenk 12
7336 AZ APELDOORN

0031 (0) 55 2000236
0031 (0) 62 9332873

info@netfoundation.nl
www.netfoundation.nl

KvK 09163429

TOP