NET FOUNDATIONNIET ZO MAAR EEN STICHTINGIn alles wat we doen, weten wij ons afhankelijk van God

IDENTITEIT

NET is een interkerkelijke stichting ontstaan vanuit de reformatorische kerken. Van de deelnemende instellingen wordt gevraagd dat ze de Bijbel als het geïnspireerde en betrouwbare Woord van God erkennen, zoals dit door de Drie Formulieren van Enigheid beleden wordt.

BESTUUR

Het bestuur van NET bestaat uit bevlogen en ervaren mensen met een achtergrond in theologie, onderwijs, zending en/of technologie. Het huidige bestuur bestaat uit: drs. Gert Nieuwenhuis (voorzitter), prof. dr. Mart-Jan Paul (adviseur), drs. Tineke van der Waal (secretaris), dr. ir. Henk Kievit (penningmeester), ir. Wim Hanekamp, Steven Middelkoop en drs. Rens Rottier.

Kijk hier voor de statuten van NET Foundation.

ONZE VISIE EN MISSIE

Het is de visie van NET Foundation om in samenwerking met lokale Bijbelgetrouwe gemeenten en opleidingsinstituten (leken)voorgangers en evangelisten de benodigde kennis, vaardigheden en begeleiding aan te reiken, zodat zij hun werk in getrouwheid en bekwaamheid kunnen verrichten. Dit is waar Paulus zijn leerling Timotheüs toe oproept in 2 Timotheüs 2:2: ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.’ Het verlangen is dat de lokale voorganger of kerkleider vanuit zijn roeping en bediening, zichtbare vruchten zal ervaren in zijn of haar kerk en gemeenschap. Tot eer van God en tot het behoud en welzijn van de mensen in hun omgeving.

De missie van NET Foundation is het toerusten van voorgangers voor het werk in Gods Koninkrijk. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat zij naast het bezit van Bijbelse en theologische kennis, ook vanuit een innerlijke overtuiging en met praktische vaardigheden in staat zijn om met 'hoofd, hart en handen' hun werk te verrichten. Om dit mogelijk te maken wil NET Foundation zoveel mogelijk aansluiten bij de context van haar doelgroep en gebruik maken van de inzet van lokale medewerkers en organisaties. Naast toerusting is ook de begeleiding en bemoediging van voorgangers van groot belang.

Contact

NET Foundation
Laan van Westenenk 12
7336 AZ APELDOORN

0031 (0) 55 2000236
0031 (0) 62 9332873

info@netfoundation.nl
www.netfoundation.nl

KvK 09163429

TOP