Sfeerimpressie

De Eastern Province in Zambia bestaat grotendeels uit een vlak, licht glooiend landschap. Het land ligt midden in het zuidelijk deel van Afrika met aan de westkust Angola en aan de oostkust Mozambique. Malawi ligt genoeglijk tegen Zambia aan en wordt gedeeltelijk omsloten door zijn grote broer Mozambique. Landbouw is de belangrijkste industrie in Zambia, vooral maïs. Dit bepaalt het ritme van de meeste mensen. Veel mensen proberen rond te komen van wat ze extra proberen te verbouwen. Maar ook mensen met vast werk en een goed inkomen verbouwen wel ergens een hoekje maïs. Ook de pastors zijn in zaai- en oogsttijd druk op het land. In de collectes is het terug te zien: in februari, de zaaitijd, zijn de opbrengsten beduidend minder dan in oktober, wanneer de oogst binnen is. Men leeft dichtbij de natuur. De regen is cruciaal: de vroege regen in de zaaitijd om het zaad te doen ontkiemen en de volle regen in de oogsttijd om het gewas volledig tot ontwikkeling te brengen en dikke maïskolven te kunnen oogsten..

 

Geestelijk

Geestelijk gezien is de Eastern province intensief bearbeid door zendelingen en kerken vanuit andere delen van Zambia. Velen zijn verbonden aan een kerk. Maar de provincie heeft het moeilijk om goed onderwijs te bieden. Hogere scholen en universiteiten zijn veelal in de centrale provincie en de Copperbelt, westelijk van de Eastern province, te vinden. Dit betekent voor de kerk dat veel jonge mensen wegtrekken, dat opleiding schaars is, en goed geschoolde krachten zich minder graag settelen. En de meeste voorgangers worden amper vergoed voor hun werk, dus kunnen ze geen tijd voltijd vrij maken voor onderwijs. De geestelijke wereld wordt ook gekenmerkt door de beleving van altijd aanwezige geestelijke machten, goed en slecht, en het voorgeslacht dat nog meekijkt.

 

God’s way of salvation

In Petauke, een stadje van 14.000 inwoners in de Eastern province, 425 kilometer van de hoofdstad Lusaka en ongeveer even ver verwijderd van buurland Malawi, is begin februari de cursus ‘God’s way of salvation’ gegeven. Pastor Lawson heeft deze trainingen verzorgd. Hoewel het geld vanuit Nederland er – ten gevolge van trage banktransacties – nog niet was, is hij toch van start gegaan in het vertrouwen dat het geld komen zou. Aan het eind van de conferentie was het geld binnen. Het is mooi om te zien hoe christenen steeds weer worden opgebouwd in hun geloof en hoe ze een vervolg geven aan deze cursus door anderen te onderwijzen. Dat is ook het doel van deze conferenties: pastors toerusten, zodat zij op hun beurt weer anderen kunnen onderwijzen. Aangezien de meeste voorgangers amper vergoeding krijgen voor hun werk en ze dus geen tijd kunnen vrijmaken voor studie, is zo’n conferentie voor hen een uitkomst.

 

Blijmoedig

Veel christenen in Zambia worden gekenmerkt door een heel blijmoedig, taai geloof, dat ze graag uiten in lied en dans. De kerk speelt een grote rol in hun leven. Ze hebben groot respect voor het Woord van God. Ze drinken onderwijs in zoals hun akkers de regen opnemen als die begint te vallen. Een impressie kun je meebeleven op ons YouYubekanaal: Impressie conferentie Petauke (Zambia)

 

Overlijden

Kort na de conferentie kregen we bericht van pastor Lawson dat een van zijn medewerkers, pastor Patricia Lungu is overleden. Lawson noemde het een ‘big gap’. Zij was verantwoordelijk voor de nieuwe studenten en ze organiseerde gebedsmeetings. Daarnaast was zij ook actief met tolken. Ook tijdens de conferentie ‘God’s way of salvation’ heeft zij getolkt. Hier zie je haar tolken, kort voordat ze ziek werd en stierf:  Patricia Lungu tolkt

Leven en dood liggen dicht naast elkaar in Afrika. Nergens overlijden er zoveel jonge mensen als op het Afrikaanse continent. Maar ook nergens wordt de kunst van rouwen zo beoefend als hier. En niet zelden zien we dat Jezus juist op deze momenten een intens licht in het duister mag zijn. We bidden of Lawson en de andere pastors hiervan mogen getuigen en zo voor velen daaruit troost mogen delen. Treffend dat de laatste les van God’s way of salvation, die zij nog getolkt heeft, gaat over ‘enduring to the end’. En dat deed zij!