De deuren van de kerk staan open, binnen is de dienst in volle gang. Het is vol, alle zitplaatsen zijn bezet en ook achterin staan nog mensen. Een kleurrijk geheel is het. De veelal felgekleurde kleding van de kerkgangers steekt prachtig af bij hun donkere huid. Ventilatoren draaien in een poging voor wat verkoeling te zorgen. Beeldschermen hangen op verschillende plekken in de kerk zodat iedereen goed zicht heeft op de voorganger die voorin de kerk op het podium bezig is met zijn gloedvolle preek. Zijn stem klinkt hard door de luidsprekers. Een student is hij nog, jong en vol passie. Zijn preek gaat over Hosea 1 en 2, over de bijzondere opdracht die God geeft aan Hosea om te trouwen met een prostituee. Hij heeft zich goed ingeleefd in deze geschiedenis en zich een paar weken intensief beziggehouden met dit Bijbelgedeelte. Hij legt uit hoe de trouweloosheid van Gomer een beeld is van het volk van Israël, van Cuba, maar ook van ons, van hem, van mij. En dat Hosea een beeld mag zijn van de trouw en liefde van God. Ondanks het overspel van Gomer hield Hosea van zijn vrouw en haalde haar weer terug. Zo is God, elke keer als we Hem verlaten en afdwalen, zoekt Hij ons weer op.

Buiten staat de zon al hoog, het is warm. Pastor González del Río, de vaste voorganger van deze gemeente, geeft een korte samenvatting van de preek. Zijn dochter staat naast hem en vertaalt wat hij vertelt naar het Engels. Ze is klein en fijn gebouwd, ze heeft sprekende ogen en ze vertaalt erg goed. Een pittig meisje. Als haar vader vertelt over de mensen die in deze dienst tot geloof kwamen, kan hij even niet verder praten, zo geëmotioneerd raakt hij. Ze pakt zijn hand en zo staan ze daar even samen.

Aan de overkant van de straat staat een gebouw dat ook door de kerk gebruikt wordt. In de eetzaal is de zondagsschool bezig. In een ander kamertje zijn verschillende mensen die allemaal op de een of andere manier een leidinggevende rol hebben binnen deze gemeente. Leidinggevende van een huiskring, van de zondagsschool, van een groepje dat praktische hulp verzorgt voor vaak oudere mensen in de buurt van de kerk, die hulp nodig hebben, maar er is niemand die naar hen omziet.
Een voor een staan ze op en vertellen over hun werk in de gemeente en hoe belangrijk de cursus van NET Foundation daarvoor is geweest. Hoe het hun leven en hun manier van lesgeven, leiding geven heeft veranderd. Door het besef dat een leven dicht bij de Heere, een levend gebedsleven, essentieel is voor het werk van elke christen binnen Gods Koninkrijk. Dat het belangrijk is om in je eigen leven uit te stralen wat het belangrijkste voor je is, door de keuzes die je maakt en daarin een voorbeeld te zijn voor anderen. Hun vrijmoedig en blijmoedig getuigenis mist de uitwerking op de groep van NET niet. Ontroerd en verwonderd over het duidelijke werk van God in Cuba en de zichtbare uitbreiding van Zijn Koninkrijk stapt het gezelschap weer in de bus.
We zitten hier op Cuba middenin de periode van de oogst.

Gracias a Dios!