Het zal u niet ontgaan zijn dat we de laatste jaren gegroeid zijn als organisatie. In de achterliggende zestien jaar, na de oprichting in 2006, zijn we als stichting flink gegroeid. Van een stichting met één medewerker op een uitbouw boven een garage tot een organisatie met tien medewerkers, met een kantoor in Apeldoorn. Deze groei heeft het bestuur er toe doen besluiten de directie uit te breiden, zodat de operationele zaken en het ‘veldwerk’ beide genoeg aandacht zullen krijgen.

Recent is Annemarie van Kranenburg benoemd tot operationeel directeur (zie afbeelding). Per 1 november zal ze haar functie binnen NET Foundation vorm gaan geven. Annemarie is 34 jaar, getrouwd en woont met haar gezin in Veenendaal. Ze heeft samen met haar man Jaap twee kinderen, Ezra(6) en Suze(4). Ze zal de dagelijkse leiding van de interne organisatie op zich nemen. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met Raymond Warnaar, die zich als missionair directeur meer op het wereldwijde werkveld wil gaan richten. 

Annemarie is een organisator en wil haar talenten inzetten voor Gods Koninkrijk door de toerusting van voorgangers en kerkleiders. In welke functie ze ook werkzaam is, ze is altijd op zoek naar efficiëntie. De vraag hoe processen beter kunnen verlopen, zodat medewerkers met plezier hun werk doen en gemotiveerd zijn en blijven, of misschien meer gemotiveerd worden, is wat haar drijft. Haar profiel kenmerkt zich door taakgericht, zorgvuldig en consciëntieus handelen.

Vanaf 2018 is Van Kranenburg verantwoordelijk voor de dienstverlening van IT in de gemeente Veenendaal en omliggende gemeenten en in een aantal organisaties. Ook is ze regelmatig projectleider geweest bij een aantal IT-projecten. Annemarie heeft in Utrecht de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap en de master Strategic Human Resource Management gedaan.

Annemarie motiveert haar keuze voor NET als volgt: ‘Mijn honger naar Gods Woord is groot en daarom spreekt me de missie van NET Foundation ook enorm aan. De missie om dit te delen met andere leden van het lichaam van Christus, zodat zij dit weer door kunnen geven.’

Wij zijn als NET Foundation dankbaar voor deze directie-uitbreiding. ‘NET is een groeiende organisatie. Wij zijn momenteel betrokken bij de toerusting van voorgangers en evangelisten in meer dan twintig landen. Het is onze wens om nog meer bereik te hebben en de materialen, expertise en visie van NET met meer organisaties en lokale partners te delen. Uiteindelijk is het ons verlangen om in de lijn van 2 Timotheüs 2:2 wereldwijd broeders en zusters te bekwamen voor het werk in Gods gemeente’, aldus onze voorzitter van het bestuur, ds. L.A. den Butter.