Trainers van NET Study Centres zijn belangrijke sleutelfiguren in de missie van NET Foundation om voorgangers wereldwijd toe te rusten. We zien dat veel trainers theologisch geschoold zijn, maar we merkten dat ze basale onderwijsvaardigheden misten om de training door te geven. Al langer leefde daarom het verlangen om trainers hierin te trainen en handvatten te bieden.

Met het project NET Training for Impact (NTI) is collega Cees Molenaar bezig hier concreet invulling aan te geven. NTI is daarmee de tweede stap in het trainen van trainers. De eerste stap is NET Train-the-trainer (NTT) onder leiding van collega Corien de Wit als coach, waarbij trainers online cursussen volgen en vertrouwd raken met de inhoud van de NET Courses.

Dit kwartaal is gestart met het trainen van trainers hoe zij de NET Courses kunnen doorgeven aan andere voorgangers. Cees is hiervoor begin december het team in Oeganda aan het trainen. In 2022 krijgen anderen deze kans.

  • 0
  • 1