NET FoundationPartnerswereldwijd online theologisch onderwijs faciliterenmaak kennis met ons

Adriaan Verwijs

Coördinator NET Partners

WELKOM

Partners

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden van online leren binnen uw opleiding of organisatie.

Elizabeth de Sendekrector Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia (FUSBC), Colombia
“NET Foundation was een grote bemoediging voor FUSBC bij het opzetten van e-learning binnen onze opleiding. De samenwerking met NET geeft ons de mogelijkheid om onze academische diensten aan te bieden aan studenten buiten Medellín, en zelfs buiten Colombia. Daarnaast versterkt het de flexibiliteit van ons onderwijs en maakt het studenten vertrouwd met technologie die ze later in hun bediening ook nodig zullen hebben. We zijn graag bereid om onze ervaringen met andere opleidingen te delen." 

Veelgestelde vragen

  • In de eerste plaats om meer en/of andere cursisten van uw onderwijsaanbod gebruik te laten maken. Daarbij is online onderwijs een hoogwaardige vorm van leren geworden.
  • Ten tweede biedt de combinatie van klassikaal en online onderwijs (blended learning) dé mogelijkheid om uw onderwijs aantrekkelijker en efficiënter te maken.
  • Tenslotte biedt online onderwijs de mogelijkheid om vanaf elke willekeurige plaats en op elk willekeurig tijdstip contact te hebben met docenten en cursisten binnen de leeromgeving zelf, waarbij veiligheid gegarandeerd is.

Jazeker, maar wel net een slag anders! Online onderwijs biedt het grote voordeel om onafhankelijk van plaats of tijdstip direct toegang te hebben tot de leerstof, opdrachten en proeftoetsen. Tegelijkertijd blijven de persoonlijke contacten met docenten (e-coaches) bestaan binnen de vertrouwde omgeving zodat supervisie mogelijk blijft.

De belangrijkste succesfactoren zijn: (a) een heldere (onderwijs)visie over het leren met digitale middelen en de vorming van cursisten; (b) voldoende beschikbaarheid van gemotiveerde medewerkers en expertise (waaronder een e-learning coördinator) (c) een duidelijk en realistisch implementatieplan waarin een stapsgewijze invoering van digitaal onderwijs vastgelegd is; en last but not least (d) voldoende infrastructuur (computers en internettoegang). We denken hierin graag met u als partner mee!

NET Foundation biedt via internet een onderwijskundig zeer hoogwaardige en gebruiksvriendelijke leeromgeving aan, die flexibel aangepast kan worden aan de lokale eisen en wensen van uw organisatie. Daarnaast bieden we ondersteuning aan bij de invoering van online onderwijs in uw organisatie. Deze bestaat uit het meedenken bij het implementatieproces en het trainen van alle medewerkers in uw organisatie die betrokken zullen zijn bij online onderwijs. Tenslotte stimuleert en faciliteert NET Foundation de samenwerking, ontwikkeling en uitwisseling van ervaringen en materialen tussen de deelnemende organisaties.

Grofweg onderscheiden we drie typen online onderwijs:

  • webenhanced learning: volledig klassikaal onderwijs dat verrijkt wordt met online opdrachten of huiswerk, lesmateriaal en powerpoints, per vak te vinden in de leeromgeving.
  • blended learning: een mix van klassikaal en online onderwijs. Er zijn veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld eerste week kennismaken met docent en medestudenten op school en uitleg van de opzet van de cursus, daarna twee weken online opdrachten, gevolgd door twee weken klassikale lessen en enkele weken werken aan online opdrachten. In de tiende week een afsluiting met een toets op school.
  • e-learning: het onderwijs is volledig online. Kennismaking, video’s, lesmateriaal, opdrachten, etc. Het contact tussen docent en student, tussen docent en de klas en tussen studenten onderling wordt in de online cursus georganiseerd.

Onze ervaring is dat een gratis leeromgeving kwetsbaarder is voor invloeden van buitenaf. Moodle is bedoeld voor grote onderwijsorganisaties die de beschikking hebben over een IT-afdeling. Er zijn namelijk computers en personeel nodig om de software te installeren, configureren en onderhouden. NET Foundation biedt een online leeromgeving die gebruiksvriendelijk en ‘ready to use’ is. Bovendien is deze via elke internetbrowser beschikbaar.  NET Foundation adviseert opleidingen om zich te richten op verbetering van het aanbod van het onderwijs zelf en niet op de informatietechnologie. Hierdoor blijft uw focus gericht op de kernactiviteiten en -kwaliteiten van uw organisatie én bespaart u kosten!

PARTNERS

NET Foundation werkt wereldwijd samen met theologische scholen aan online theologische toerusting. Voor deelname aan ons netwerk is het van belang dat u als partner visie en verlangen heeft om meer lokale mensen toe te rusten via e-learning en ook bereid bent om daarin te investeren (qua tijd, mensen en middelen). NET Foundation staat ook open voor samenwerking met andere christelijke organisaties, die bijvoorbeeld gericht zijn op diaconaat of ontwikkelingswerk. 

PROJECTEN WERELDWIJD

SAMENWERKEN

ONDERWIJS

MAAK EEN AFSPRAAK

Gebruikt u dit formulier voor het maken van een afspraak. Op werkdagen nemen wij doorgaans binnen 24 uur contact met u op. U kunt natuurlijk ook bellen naar nummer 055-2000236

[contact email_to="mvanderwerf@netfoundation.nl"]
TOP