NET Foundation en GlobalRize zijn een samenwerking aangegaan om meer voorgangers wereldwijd te kunnen toerusten. En dat is hard nodig, want in veel gevallen schort het bij deze mensen aan de nodige basale kennis om op een goede manier aan een gemeente leiding te geven.

Stichting GlobalRize gaat, naast de cursussen die ze al aanbiedt, gebruikmaken van materialen van NET Foundation. Het betreft een curriculum van een tiental cursusboekjes voor toerusting van voorgangers. Op deze wijze worden er nog meer voorgangers en evangelisten wereldwijd bereikt, stellen de twee. Hierbij behouden beide stichtingen hun eigen missie en focus. Voor GlobalRize is dat internetzending, voor NET Foundation is dat het toerusten van voorgangers en evangelisten, zowel online als face to face.

Een uitkomst

Wereldwijd zijn er nog 3,2 miljard mensen niet bereikt met het Evangelie, gaf GlobalRize al eerder via een ranglijst aan. Directeur Raymond Warnaar van NET Foundation: „Overal ter wereld willen lokale voorgangers en evangelisten het Evangelie graag verder brengen, maar ze missen vaak de juiste opleiding. Het ontbreekt hen aan financiële middelen om een studie te volgen en bovendien wonen ze nogal eens op een grote afstand van een opleidingsinstituut. Online mogelijkheden zijn voor deze doelgroep een uitkomst. Ze ontvangen op die manier inhoudelijke ondersteuning en krijgen praktische handvatten voor hun werk als voorganger. Het is bijzonder om te zien hoe ze zich afhankelijk weten van Gods Geest. Daarvoor vragen ze ook expliciet ons gebed.”

‘Samen kom je verder’

Directeur Marten Visser van GlobalRize: ‘GlobalRize kreeg steeds vaker de vraag om specifieke toerusting van voorgangers. Bij NET Foundation werd dit al in de vorm van cursussen aangeboden. Wij maken dankbaar gebruik van hun materiaal. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”’