‘Mensenzielen gaan verloren. Dat weegt zwaar. Het is de verantwoordelijkheid van de kerk de mensen het Evangelie, de blijde boodschap te brengen.’

Lovyson Lawson Limao (37) woont in Lusaka in Zambia. Hij is getrouwd met Margareth Mansa en heeft vijf kinderen in de leeftijd van drie tot twaalf. Ze verwachten hun zesde kindje. Bij deze korte introductie van zichzelf voegt hij er nog aan toe: ‘I Love the Lord!’

Lawson rust andere voorgangers toe en bemoedigt hen in het mooie werk dat ze mogen doen. Hij gaat naar hen toe en maakt gebruik van het programma dat NET Foundation aanbiedt. ‘Het is eenvoudig en goed te begrijpen. Het is goed materiaal en goed bruikbaar om zo deze voorgangers bagage mee te geven en om de kerk sterker te maken en te leiden. De taal is eenvoudig. Er worden geen moeilijke theologische begrippen gebruikt, die door niet-opgeleide mensen moeilijk te begrijpen zijn. Het helpt ons er op uit te gaan. De support vanuit Nederland is goed.’ Waar Lawson nog wel tegen aanloopt is de praktische kant: er zijn motors en auto’s nodig om tussen de dorpen te reizen. Dit kost echter veel.

‘Mensenzielen gaan verloren. Dat weegt zwaar. Het is de verantwoordelijkheid van de kerk de mensen het Evangelie, de blijde boodschap te brengen. Het is het bevel van God: Ga en vertel dit goede nieuws aan de mensen. Wij moeten elk middel aangrijpen en gebruiken. Als we geen gehoor geven aan Gods oproep om te gaan, zal Hij ons eenmaal vragen: “Waarom heb je het Evangelie niet gebracht?” Als God deuren opent, wie zijn wij dan om die open deuren niet te gebruiken?’ Lawson ziet ook hoe God open deuren geeft. Hij gaat van deur tot deur om de mensen, in hun eigen omgeving, het Evangelie te brengen. ‘Zo zien we hoe ze leven en kunnen we hen ook diaconaal bijstaan in hun dagelijkse bezigheden.’

God werkt in Zambia. Veel mensen ontvangen de trainingen die Lawson hier mag geven. ‘We zien ook hoe God dit werk zegent. De kerk groeit. De Heilige Geest is aan het werk. Veel mensen komen tot geloof. De mensen in Zambia staan open voor het Woord van God. Het Woord voor verloren mensen buiten Jezus Christus. Dit Woord biedt hoop en uitzicht. En zo kijken we samen uit naar de tweede komst van Christus op de wolken van de hemel.’

Zambia is een christelijk land. De meeste mensen noemen zich katholiek. Daarnaast zijn er veel Pinkstergroepen. Door het hoge analfabetiseringscijfer zijn er ook veel voorgangers niet opgeleid. 63 procent van de voorgangers heeft geen goede opleiding gehad. Daardoor worden mensen misleid. Zo wordt hen bijvoorbeeld gevraagd water te kopen om hun zonden af te wassen. ‘Maar op de dag dat Jezus terugkomt, zullen deze valse voorgangers ontmaskerd worden.’

Zambia is een van de armste landen ter wereld. Veel mensen leven onder het bestaansminimum. Het overgrote deel van hen heeft geen werk. Ook kunnen ze niet lezen en schrijven. Voor de boodschap van het Evangelie zijn ze afhankelijk van wat de voorgangers hen in de kerk vertellen. Het is nodig dat deze mensen geschoold worden, zodat ze leren lezen en schrijven en zodat ze in hun dagelijkse levensonderhoud kunnen voorzien.

Help Lawson voorgangers toerusten