Wereldwijde contacten zijn hartverwarmend. Mooi ook als ze van blijvende aard zijn. Dat ondervond onze oud-voorzitter van het bestuur dhr. G. Nieuwenhuis. In 1985 al had hij contacten met ds. F. Schalkwijk die toen in Brazilië woonde. Nu vertrekt deze op hoge leeftijd – inmiddels is hij 92 jaar – weer naar zijn ‘thuisland’, om zo dichter bij de kinderen te zijn. Maar dit doet hij niet door ook zijn Nederlandse vrienden te bemoedigen. Onderstaande bemoediging geven we ook weer door aan u en jou. Immers, God heeft het ons bevolen anderen te troosten met de vertroostingen die we zelf van Hem hebben gekregen (2 Kor. 1: 3 en 4). Lees en herlees. Laat je bemoedigen en bemoedig op jouw beurt ook weer een ander met dit prachtige verhaal.

Ons vrachtje op Gods karretje

‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’ (1 Petr. 5:7)

Toen we in de Hollandse kolonie Carambeí in Zuid Brasil woonden, kwam elke week een kleine landbouwer met paard en wagen bij ons langs en vanwege ons grote gezin verkocht hij altijd aardig wat. Hij woonde een vijf kilometer ten oosten van ons en was tot de Heer gekomen door het getuigenis van een van de meisjes die meewerkten in het evangelisatieteam van onze kerk.

Op een dag vertelde hij me wat hem die morgen was overkomen. Op zijn tocht over de slechte binnenweg naar de kolonie reed hij langs een man die een zwaar pak droeg aan een stok over zijn schouders. Hij was gestopt en had hem een lift aangeboden. De man nam het dankbaar aan, klom naast hem op de bok en bleef met het pak op zijn schouders zitten. Pas na een suggestie van de boer legde hij zijn vracht op het karretje.

Jaren later, nadat de zending ons naar Recife had verplaatst voor werk aan het seminarie, vertelde een vriendin van de kinderen dat haar oude zieke moeder maar niet kon begrijpen wat het betekende om op de Heere Jezus te vertrouwen. Daarom zocht ik haar op en vertelde het verhaaltje over de man en zijn vrachtje.  Een paar weken later hoorden we van haar dochter dat ze voordat ze stierf had gezegd: ‘Nou begrijp ik het; ik heb mijn vrachtje op het karretje van de Heere Jezus gelegd.’ Het was als een plaatje bij de woorden in de eerste brief van de apostel Petrus: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Eeuwen geleden had de Heilige Geest David er aan herinnerd wat hij moest doen met al zijn problemen, en dat waren er nogal wat tijdens de jaren van vervolging door koning Saul. Temidden van al die ellende had David zijn harp genomen en gezongen: ‘Leg uw last op de HEER en Hij zal u steunen.’ (Psalm 55:23).

Corrie ten Boom bracht vele maanden door in nazi-concentratiekampen. Jaren later, toen ze al een beroemde evangeliste was, waarschuwde ze tegen overbezorgdheid en zei: ‘Bezorgdheid ontledigt de dag van morgen niet van droefheid, maar berooft wel de dag van vandaag van kracht.’

God is de bron van alle genade. Hij roept u en wil u sterk maken (1 Petr. 5:10). En Hij doet dat ook via het gebod: ‘Werp al uw zorgen op Hem’. En via de belofte: ‘Want Hij zorgt voor u’.

(tekst: ds F.L. Schalkwijk)

(Foto: Anton Dommerholt, RD)

Mocht u ons werk financieel willen ondersteunen, klik op de link hieronder:

DONEER