George Kilama is een van de trainers van de Study Centres van  NET in Oeganda. Hij woont in Noord-Oeganda, in Acholiland, het gebied dat meer dan twintig jaar gebukt ging onder de terreur van het ‘Leger van de Heer’. We spreken met hem.

De training Pastoral care is gegeven in een gebied waar het Leger van de Heer flink huisgehouden heeft. Wat herinner je je nog van deze tijd?

Ik herinner me nog hoe we hier in Noord-Oeganda, in Acholiland, allemaal in  kampen leefden. We waren ontheemd. Onderwijs was niet mogelijk, we konden geen gebruik maken van gezondheidszorg en inkomen was er niet. Door de oorlog werd onze regio afgesneden van de rest van de wereld. We werden arm en raakten op alle fronten achterop.

Waarom zijn jullie juist daar – in het epicentrum als het ware – deze conferentie gaan geven?

Kerken liepen vol. Het was de enige plek waar mensen hoop vonden. De maatschappij was een chaos. De regering was de controle verloren. Het is mooi dat de kerken vol liepen, maar veel voorgangers waren amper theologisch geschoold. Het hele onderwijsniveau was tot een recordlaagte gedaald. Hierdoor was er geen heldere prediking. Velen brachten een welvaartsevangelie. Het moet gaan om Jezus als Redder van zondaren.

Ben je hoopvol gestemd?

Ja, voor deze cursus uit het NET Curriculum is geen of weinig vooropleiding nodig en daarom voor iedereen toegankelijk. Voorgangers krijgen hier handvatten, zodat zij toegerust worden voor hun ambt. De reacties die we na afloop van de conferenties krijgen zijn zeer bemoedigend. Velen voelen dat deze Bijbelse boodschap een begin kan zijn van een opwekking in de gemeente van Jezus Christus in Acholiland. De behoefte is groot. Maar deelnemers moeten ver reizen en de kosten voor ovenachten zijn hoog. Daarom wordt ons vaak de vraag gesteld, of wij naar hen toe kunnen komen.

Voorziet de cursus Pastoral care juist in Acholiland in een behoefte?

De cursus Pastoral care is een praktische cursus. De cursus geeft veel inzicht in hoe pastors dagelijks voor hun kudde kunnen zorgen. Dat doen ze ook allemaal al. Maar ze hebben te weinig kennis over hoe ze het goed kunnen doen. Elke student die deze cursus bijwoonde werd op de een of andere manier enthousiast. Meerdere keren hebben we gehoord dat men niet kon wachten om het geleerde in de praktijk te brengen.

DONEER