In Oeganda is begin september de cursus ‘Teaching God’s way’ gegeven. We kregen enthousiaste reacties terug van onze coördinator Cate Nattabi. Reden voor een interview.

Ha Cate, wil je jezelf kort aan ons voorstellen?

Mijn naam is Cate Nattabi. Ik ben coördinator en begeleider voor NET Foundation in Oeganda.

Begin september hebben jullie een cursus gegeven in Mityana. Je was daar erg enthousiast over. Waarom?

De cursus die we gaven in Mityana was de cursus ‘Teaching God’s way’. De eenvoud van de cursus zorgde ervoor dat het voor de deelnemers goed te begrijpen was. De inhoud van het cursusmateriaal is zeer Bijbels. Hierdoor kan men er ook niets tegen hebben. Ik zeg dit, omdat Mityana een bolwerk is van Pinkstervoorgangers, die eigenlijk al het ‘oude’ hebben weggedaan. Eén van de dingen waarmee ze hebben afgerekend is de Apostolische Geloofsbelijdenis. Door deze cursus zagen ze in dat dit hetgeen was wat ze jaren hadden onderwezen en indirect hadden omarmd. Dit leidde tot een herontdekking van de Geloofsbelijdenis. Ze willen deze nieuw leven inblazen in hun diensten. Zij waren ervan overtuigd dat dit een universeel Bijbelse waarheid is. De cursus riep ook eerbied op voor de Goddelijke drie-eenheid. De aandacht voor de onderscheiden Personen was voor sommigen een openbaring. Men heeft meer oog gekregen voor het werk van de Goddelijke Personen. Een deelnemer verwoordde het zo: ‘Ik heb nu meer liefde gekregen voor de Vader’. Deze cursus raakt een van de belangrijkste aspecten van de kerk.

Hoe gaat zo’n cursus? Hoeveel dagen? Is er interactie? Wat wordt er gedaan met het aangereikte materiaal?

De cursus neemt drie dagen in beslag en is erg interactief. Zowel tussen de leraren en de studenten, als tussen studenten onderling. Na de cursus laten ze door middel van een opdracht zien wat ze ermee kunnen in de praktijk.

Je hebt meerdere cursussen gegeven. Was dit een andere cursus dan de andere, aangezien je zo enthousiast was?

Dit is de zevende cursus die ik geef. Iedere cursus zorgt voor zijn eigen enthousiasme. Alle cursussen zijn goed. En ze bouwen op elkaar voort. Iedere cursus is in zichzelf weer uniek.

Wat is de rode draad in deze cursus? Naar welke doelen werk je toe met de studenten?

Het gaat erom dat men weet waarom er onderwijs nodig is. Wat betekent het om te gaan in de weg van de Heere, zoals we dat lezen in het Oude Testament? In het Nieuwe Testament leert Jezus ons Hem te volgen. Er zijn verschillende vormen van onderwijs die we kunnen gebruiken voor de verschillende doelgroepen. Deze boeken helpen ons om ons daarop te bezinnen en de juiste aanpak te kiezen. Deze cursus biedt fundamenteel materiaal voor onderwijs, gebaseerd op het Onze Vader en de Apostolische Geloofsbelijdenis. Vanuit het Onze Vader worden we aangemoedigd om Hem te vertrouwen in ons dagelijks leven. We lezen ook verschillende soorten gebeden in de Bijbel. We mogen God danken en tegelijk bij Hem pleiten  voor wat betreft onze noden en zorgen. De Apostolische Geloofsbelijdenis helpt ons de grondbeginselen van het Christelijk geloof te verwoorden. Dit geeft gemeenteleden inzicht in wat werkelijk belangrijk is en men leert het te verwoorden naar anderen toe. We leren in deze cursus hoe ons onderwijs samen op moet gaan met een wandelen in de weg van de Heere. Deze relatie met Hem is erg belangrijk. Als we leven met de Heere, versterkt dat onze boodschap.

Welke reacties waren er van de studenten?

Ze stonden echt open voor wat we te vertellen hadden. Aan het einde van de cursus waren ze in staat het praktisch toe te passen. Velen gaven bijvoorbeeld aan geleerd te hebben hoe ze verschillende groepen nu apart kunnen bedienen, afhankelijk van wat nodig is.

Wat wil je in ieder geval niet onbenoemd laten?

De bereidheid die er was om te laten herleven wat ze zolang weggestopt hebben, dat wil zeggen het Onze Vader en de Apostolische Geloofsbelijdenis. Men gaat meer bewust om met de prediking: hart, hoofd en handen!

Steun ons werk!