Ingegaan in Gods heerlijkheid: Gert Nieuwenhuis (75)

Vanmiddag bereikte ons het verdrietige bericht dat onze oud-voorzitter Gert Nieuwenhuis in zijn slaap, na een ziekteperiode van bijna anderhalf jaar, is overleden. Hij mag nu, verlost van pijn en angsten, bij zijn Heere en Zaligmaker Jezus Christus zijn om Hem zonder ophouden te prijzen en lief te hebben.

Vanaf 2009 tot 2019 heeft Gert het bestuur van NET Foundation als voorzitter gediend. Vanuit die functie was hij ook vele keren betrokken bij bezoeken aan bijbelscholen en theologische opleidingen in het buitenland, met het verlangen om hen te steunen in het toerusten van voorgangers en evangelisten. Want dat deze mensen Bijbelgetrouw onderwijs nodig hebben om de genade en liefde van Jezus Christus door te geven, was een diepe overtuiging van Gert.

Jaren geleden waren we tijdens een oriëntatiereis in Lahore, Pakistan. Op zondag bezochten we de Andrew Church en zaten we naast een zendeling uit Iran die zijn leven in de waagschaal stelde voor het Evangelie. Na de preek werd het Heilig Avondmaal bediend en liepen we samen naar de tafel, zingend: ‘You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard.’ Het liet een diepe indruk achter en het werd een van de vele momenten waarop we iets van de onbeschrijfelijke vreugde van het Evangelie in de wereldwijde kerk ervaarden. Gert heeft dit moment nog vaak aangehaald.

Ook als vrijwilliger en fondsenwerver heeft hij zich altijd vol enthousiasme en bewogenheid ingezet voor de missie van onze organisatie. Zelf geraakt door de genade en liefde van Christus, was het zijn verlangen om met andere mensen hierover in gesprek te gaan. Zo had hij onderweg vaak foldermateriaal bij zich, dat hij vrijmoedig aan mensen naast hem of stewardessen in het vliegtuig overhandigde.

Het is een voorrecht om Gert van dichtbij gekend te hebben en vele regels kunnen hier doorgeschreven worden om ontmoetingen, uitspraken, tranen en vreugdevolle momenten te beschrijven. Maar dan was Gert ook zelf altijd weer nuchter en wilde hij niets liever dan de aandacht van hem naar Hem verplaatsen en citeerde hij de eerste verzen van Hebreeën 12 om het ‘oog gericht te houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof die om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht heeft, om nu aan de rechterhand van de troon van God te zitten.’

De wetenschap dat Gert in die vreugde en vrede mocht heengaan troost de achtergebleven familie en ons. We danken de Heere voor de vriendschap die Gert ons als broeder en vriend schonk en kijken hem met jaloersheid na.

Namens bestuur en team NET Foundation,

Raymond Warnaar | directeur

  • 0
  • 1
  • 2