Wij zorgen ervoor dat voorgangers, evangelisten en andere christenen online toegang krijgen tot goede en belangrijke theologische cursussen en materialen, waardoor zij hun taak in de gemeente beter kunnen verrichten.

Collecte of markt organiseren?

Daar zijn we blij mee, want samen kunnen we nog meer voorgangers toerusten! Neem contact met ons op als u foldermateriaal of informatie voor de kerkbode nodig heeft. Bij actiemarkten komt NET graag langs met een informatie-stand.

Vragen?

Heb je vragen over hoe jouw kerk van betekenis kan zijn voor het werk van NET? Neem contact op met Hanny Roeleveld, Coördinator Kerken, over de vele mogelijkheden!