Via een erfstelling of legaat kunt u ons werk begunstigen. Uw nalatenschap geeft voorgangers wereldwijd perspectief.

Nalatenschap
Ook al weten we dat het leven tijdelijk is, we denken niet makkelijk na over ons levenseinde. Toch gaan mensen steeds vaker bewust nadenken over het nalaten van hun vermogen (geld en/of goederen). Via een erfstelling of legaat begunstigen zij het werk van NET Foundation. Om na hun overlijden iets te betekenen voor de toerusting van voorgangers en evangelisten die in kwetsbare posities het Evangelie delen.

Legaat of erfstelling
U kunt NET Foundation begunstigen door middel van een legaat of erfstelling. Dit moet altijd via een notaris worden vastgelegd in een testament.
Bij een erfstelling wordt NET Foundation alleen of samen met anderen aangewezen als erfgenaam. Een legaat is een specifiek omschreven bedrag of zijn specifiek beschreven goederen die u nalaat aan NET Foundation.

Meer informatie?
Als het gaat over nalatenschappen zijn er vaak vragen. Hoe verwoord ik het in mijn testament? Wat moet ik zelf regelen? Op een respectvolle wijze willen wij vanuit NET Foundation u helpen en adviseren bij het opstellen van uw testament. We zijn van harte bereid om u te woord te staan of in een persoonlijk gesprek van gedachten te wisselen.

Vragen? 

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden van nalatenschap? Neem gerust contact op met Hanny Roeleveld.