Video’s van juichende voorgangers met een Bijbel in de hand. De Bijbel vertaald in hun moedertaal en nu voor henzelf op papier beschikbaar. Daar moest ik aan denken toen we net voor de jaarwisseling in Oeganda er getuige van waren dat er Bijbels uitgedeeld werden aan cursusdeelnemers. De meeste deelnemers hadden geen Bijbel thuis. Dit is het eerste gedrukte exemplaar dat van hen zelf is. Juichende voorgangers met een Bijbel in de hand. Groot is de vreugde.

De Bijbel in hun eigen taal. Wat een zegen.Dit zijn geen Bijbels waar straks een hoop stof bovenop ligt. Een van de voorgangers liet een oud exemplaar zien dat hij letterlijk stukgelezen heeft. Eindelijk heeft hij nu een nieuwe Bijbel. De blijdschap straalt uit zijn ogen, terwijl hij zijn nieuwe en oude Bijbel tegelijk in de lucht steekt.

Behalve een ‘gewone’ Bijbel krijgen de cursisten ook allemaal een kinderbijbel. De kerkelijk werkers maken hier inmiddels goed gebruik van op de zondagschool en tijdens clubavonden. Maar ook voor de cursisten zelf is deze kinderbijbel een verrijking. Sommigen van hen zijn laag opgeleid en kennen niet alle Bijbelverhalen. Ook bieden de kinderbijbelverhalen input aan de voorgangers, zodat zij een duidelijke structuur aangereikt krijgen voor hun preken.

Deze voorgangers zijn als de gemeenteleden van Berea, ‘onderzoekende de Schriften’ om te zien hoe datgene wat ze gehoord hebben, in de Bijbel terug te vinden is. Er is honger naar het Woord. Deze Bijbels stellen hen in staat om het Evangelie te bestuderen en zo meer onderlegd het Woord te verkondigen. Wij vertrouwen erop dat God door zal werken in het leven van deze mensen.

Helpt u ook mee om de verspreiding van het Evangelie te realiseren?

DONEER