Samen met voorgangers uit Peru, Ecuador en Cuba hebben we vandaag weer een gebedsbijeenkomst. Langzamerhand druppelt iedereen ‘binnen’.

Solo Christus

Rafael heet ons welkom. Vervolgens gaat Raul in op het Solo Christus. Deze bijeenkomst is de vierde in de rij, waarin we nadenken over de vijf sola’s. In het Solo Christus zijn de andere sola’s geborgd. Onze redding is van Hem en in Hem. Zijn kruisdood en opstanding staan centraal. Het is enkel genade. Van onze kant is er totaal geen verdienste.

Raul schematiseert de redding met dit plaatje:

‘De kerk van nu laat een zachte God zien’, aldus Raul. ‘Maar God tolereert de zonde niet. Hij moet deze straffen. De toorn van God komt op Christus neer. Zouden we de wet volmaakt houden, dan worden we zalig. Dit lukt ons echter niet. Hij verdient het echter voor ons. Zo ontvangen wij vergeving. De Vader verzoent ons door het offer van Christus. We worden gered door het werk van Christus. Petrus zei het: “Ga uit van mij, ik ben een zondig mens.” En hij zag Jezus als mens. Hoe moet het dan zijn als wij straks voor een heilige God staan? Er is geen mogelijkheid om zalig te worden, buiten het werk van Christus om. Op Golgotha stierf Jezus voor ons. Sindsdien is de geschiedenis voor altijd veranderd. We kunnen niets anders dan “Dank U wel” zeggen.’

Gebed

Rafael inventariseert de gebedspunten:

  • Er wordt gebed gevraagd voor Cuba. De situatie in het land is erg complex: avondklok van 19 uur, geen toeristen, economische crisis, kerken gesloten, predikanten gaan noodgedwongen op zoek naar ander werk.
  • Ook in Ecuador ligt het werk vanuit de NET- studiecentra grotendeels stil, omdat het land nog steeds kampt met het Covid-virus. Er zijn veel positieve testen. Hierdoor is het contact met de mensen onderling erg moeilijk. Er is veel nood. Het land is kapot. Positief punt: De mensen die ze bereiken met online lessen zijn zeer tevreden. ‘En’, zegt Carlos, ‘laten we bedenken dat het offer dat wij brengen in geen verhouding staat tot het offer dat Jezus Christus voor ons bracht.’
  • In Peru is de situatie zorgelijk. De verkiezingen verlopen erg moeizaam. Laten we bidden om stabiliteit voor het land.
  • Er wordt door Adriaan aandacht gevraagd voor de situatie van Gert Nieuwenhuis die de meesten wel zullen kennen, omdat hij als voorzitter van het bestuur regelmatig bezoeken aan het veld heeft gebracht. Hij is ernstig ziek.

Raul bidt vervolgens met ons.

Wat een zegen om zo met de wereldwijde kerk over de grenzen heen verbonden te zijn in Christus.

Solo Christus!

DONEER