Ds. Eric Ngala Mutumbi

Ze staan te popelen om naar hun eigen land en mensen terug te gaan. Vol inspiratie willen ze weer aan de slag om voorgangers in hun eigen omgeving toe te rusten. “Het was goed om hier te zijn, om elkaar te ontmoeten en te horen dat anderen ook tegen dezelfde uitdagingen aanlopen.” Aan het woord zijn verschillende deelnemers van de NET IMPACT-conferentie in Kenia. Vooral de praktische handvatten om het opleiden en lesgeven het beste vorm te geven, vinden ze waardevol. Ds. Eric Ngala Mutumbi, NET-coördinator in Kenia: “In de workshops over hoe je een training moet geven, leerde ik het belang inzien van goede vragen stellen aan de toehoorders. Hierdoor kunnen we hun kennisniveau peilen en daarop ingaan. Pas daarna kan er worden begonnen met het nieuwe onderwerp!”

Op de NET IMPACT-conferentie in Kenia zijn vertegenwoordigers uit acht verschillende Afrikaanse landen waar NET Foundation werkzaam is, aanwezig. Het meervoudige doel is om met elkaar na te denken over hoe het werk van NET Foundation handen en voeten kan krijgen in de Afrikaanse context, om van elkaar te leren, samen te werken waar het kan en elkaar te bemoedigen.

Deelnemers van de Impact conferentie in Kenia

En om letterlijk het net op te halen: hoe loopt het met de trainingen die met het materiaal van NET Foundation worden gegeven en wat zijn de uitdagingen, wat kan er beter?

Alle deelnemers, zowel uit Afrika als uit Nederland, zijn het erover eens: de conferentie is erg waardevol en bemoedigend. De Afrikaanse voorgangers zijn blij met alle praktische tips en handvatten, maar er is meer. John, NET-coördinator in Zambia: “Als ik weer terug ben in Zambia, wil ik eerst met mijn collega’s samenkomen om hen uitleg te geven over het verzorgen van trainingen en het onderwijs. Daarnaast wil ik ook de nadruk opnieuw leggen op gebed, zowel voor de trainers als de studenten in de NET Studiecentra! Gebed was namelijk ook een belangrijk onderdeel dat werd benadrukt tijdens deze conferentie. Zonder Gods hulp kunnen wij niets doen.”