Waarom bestaat NET eigenlijk?

NET bestaat omdat in het Midden-Oosten, in Afrika en in Zuid-Amerika meer dan 90% van de voorgangers en evangelisten niet of nauwelijks zijn toegerust. Hierdoor is de lokale kerk niet in staat om op een krachtige en Bijbelse manier het Evangelie te laten klinken en sluipt er allerlei wind van leer en leven de kerken binnen. Denk bijvoorbeeld aan het ‘welvaartsevangelie’ waar mensen verteld wordt dat genade, gezondheid, werk en andere vormen van welvaart te koop is (door veel geld aan de kerk te geven).

Wat doen jullie precies?

Wij zorgen ervoor dat voorgangers, evangelisten en andere christenen toegang krijgen tot goede en belangrijke theologische cursussen en materialen, waardoor zij hun taak in de gemeente beter kunnen verrichten! We stellen deze cursusmaterialen online beschikbaar aan Bijbelscholen en lokale trainers. Daarnaast organiseren wij conferenties via onze lokale studiecentra in verschillende landen. Tenslotte ondersteunen wij Bijbelscholen en theologische opleidingen bij het online beschikbaar maken van hun cursusmaterialen. Op deze manier kan NET in veel talen en culturen het Evangelie delen!

Wat is het verschil met andere zendingsorganisaties?

NET richt zich niet op het oprichten van eigen kerken of Bijbelscholen, maar wil voorgangers, evangelisten en andere christenen in bestaande gemeenten toerusten. Hiervoor werken wij nauw samen met bestaande zendingsorganisaties en lokale kerken. Waar zij stoppen, gaan wij verder, omdat de nood enorm groot is. We werken daarom interkerkelijk en staan open voor alle organisaties die het Woord van God erkennen als onfeilbaar en wij baseren ons in onze trainingsmaterialen op de vijf sola’s van de Reformatie. Wij maken daarnaast gebruik van moderne communicatiemedia om het Evangelie in alle uithoeken te kunnen brengen!

Waarom ontwikkelt NET cursusmaterialen?

NET wil dat de cursusmaterialen zoveel mogelijk lokaal ontwikkeld en ingezet worden. Toch hebben wij ervoor gekozen om zelf ook materialen te ontwikkelen samen met lokale partners. De belangrijkste reden is dat veel lokale scholen niet in staat zijn om goede betrouwbare materialen te ontwikkelen. Deze materialen worden in de NET studiecentra gebruikt, maar zijn ook voor partnerscholen beschikbaar.

Biedt online leren wel dezelfde mogelijkheden als contactonderwijs?

Jazeker, maar wel net een slag anders! Online onderwijs biedt het grote voordeel om onafhankelijk van plaats of tijdstip direct toegang te hebben tot de leerstof, opdrachten en proeftoetsen. Tegelijkertijd blijven de persoonlijke contacten met docenten (e-coaches) bestaan binnen de vertrouwde omgeving zodat supervisie mogelijk blijft.